BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Circulair en Industrieel bouwen is here to stay

25-10-2021
door Riek Siertsema

Waar ligt die grens tussen belangstelling voor een thema en een regelrechte trend? Wanneer gaat interesse over in een heuse beweging? Dat vroeg ik mij af bij het doorbladeren van deze BouwBelang. Zonder vooropgezet plan heeft de redactie deze keer de onderwerpen bepaald. Er is niet actief gezocht naar onderwerpen om er een bepaald thema mee te vullen. Zoals gebruikelijk zijn de rubrieken leidend geweest bij de onderwerpenkeuze. In principe hebben de rubrieken onderling niet zoveel met elkaar te maken, behalve dan dat telkens de positie van de mkb’ers centraal staat. Wordt een opdrachtgever geïnterviewd, dan is hij of zij een potentiële opdrachtgever voor een mkb-bouwer.

Als er dan onbedoeld een rode draad loopt door vrijwel alle artikelen, dan is er iets aan de hand. En dat is het geval kennelijk, want in vrijwel elk artikel figureren op de één of andere manier circulair en industrieel bouwen!

We wisten al wel dat circulair bouwen de gemoederen bezighoudt. Al jaren ontvangen we hierover signalen, niet in de laatste plaats via de kolommen van BouwBelang. Daarom hebben we er een mini-symposium aan gewijd – een verslag vindt u op de nieuwspagina’s. Deze uitgave laat zien dat circulariteit alle lagen van de bouwsector raakt en bepalend is voor hoe we gaan bouwen. Namelijk voor een belangrijk deel met sloopmaterialen. Sloopbedrijven zijn leveranciers van bouwmaterialen en bouwproducten. Ontwerpen doen we op een manier dat de bouwwerken na einde levensduur gemakkelijk zijn te demonteren.
Thomas Rau is een architect die er al zijn hele leven lang mee bezig is. Industrialisatie van het bouwproces is volgens hem en zijn partner Sabine Oberhuber een belangrijk antwoord op vele bouw-uitdagingen van deze tijd. Zij dragen hun visie uit met een paar prikkellende stellingen.

Eén van die stellingen gaat over de positie van de gespecialiseerde mkb’er in het geïndustrialiseerde bouwproces. Deze zou in hun visie moeten gaan lijken op die van een bumper- of een stoelenleverancier in de auto-industrie.
Hierover en over nog enkele andere zaken horen we graag uw mening. Kijk daarvoor even naar het kadertje aan het einde van het artikel. Ook bij andere artikelen vindt u zulke kadertjes.
Reageer op vragen en stellingen via mail, website of social media!