BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Boerenverstand in het ‘deadlinesgekwaak’

15-08-2023
door Arie Grevers

In 2050 zijn we klimaat- en CO2-neutraal, hebben we een circulaire economie en zijn stikstofemissies aan banden gelegd. Sommige gemeenten doen er nog een schepje bovenop en willen in 2040 al CO2-neutraal zijn,  Groenlinks bolwerk Amsterdam bijvoorbeeld. Tegelijkertijd ligt er tot 2030 een woningbouwopgave waar minister Hugo – ‘wir schaffen das’ – de Jonge slapeloze nachten van heeft. Het is natuurlijk goed om deadlines te stellen. Als je tijdschriften maakt weet je dat. Maar als al die deadlines die door politieke besluitvorming tot stand komen, elkaar in de weg gaan zitten, wordt het tijd voor wat boerenverstand in het ‘deadlinesgekwaak’. Gewoon even kijken waar het knelt en de teugels wat laten vieren. Hoe moeilijk kan dat zijn.

Maar de politieke besluitvormers houden vast aan hun besluit als lemmingen aan hun koers richting de afgrond. Pas als de kiezer genadeloze klappen uitdeelt, dringt de noodzaak van bezinning door. Tenminste dat hoop je dan. Want het apocalyptische denken is diep verankerd in de vaderlandse politiek. Alsof iets meer geleidelijkheid in de vele transities het einde van de aarde inluidt.
Laten de getallen eenzelfde dringende noodzaak zien? Nou, nee. Kijk even mee naar de CO2-uitstoot van de Europese Unie. Dat is tien procent van wat er wereldwijd de lucht ingeblazen wordt. De CO2-belasting van de producten die de EU importeert, ligt hoger. Zo hangt de vlag er dus bij. En daarbij misstaat een relativering van de bijdrage die we in Nederland kunnen leveren, helemaal niet.

Natuurlijk er moet wel wat gebeuren. En daarvan is het merendeel van de mkb-ondernemers zich bewust. Mijn collega’s en ik komen bij prachtige bedrijven die allemaal, ieder op eigen wijze, hebben ingezet op een groene bedrijfsstrategie.  En burgers doen ook mee door plaatsing van zonnepanelen en elektrisch rijden. Verder zijn er veelbelovende ontwikkelingen. Ik denk bijvoorbeeld aan kerncentrales op thorium, de mogelijkheden met waterstof en de brandstofcel.
Dus graag wat meer relaxed en vooral prioriteiten stellen en besluiten nemen.