BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Boeiend en uitdagend!

10-10-2020
door Riek Siertsema

Weer een interessante uitgave van BouwBelang met de zwaartepunten duurzaam en energieneutraal bouwen. Al ruim zes jaar doen we dat nu, twee keer per jaar: interviews met politici en wetenschappers, projectbesprekingen, rondetafelgesprekken, allemaal over duurzaamheid. Circulair en biobased bouwen horen er inmiddels bij. En niemand kijkt meer vreemd op als de maatregelen tegen de gevolgen van de klimaatverandering (hittestress en wateroverlast) ook tot duurzaam handelen gerekend worden. Iedereen begrijpt inmiddels waar duurzaamheid over gaat en hoe je er in je eigen bedrijf werk van kunt maken. Vele projecten van ondernemers uit de achterban van de AFNL zijn er in al die jaren besproken. Zij zijn de stille getuigen van de groene omwenteling die onze sector doormaakt en heeft doorgemaakt.

Dat was tien jaar geleden nog anders. Toen waren er nog talloze mensen en ook ondernemers die zich verscholen achter een definitiespelletje. Duurzaamheid zou een verwarrend containerbegrip zijn zonder heldere betekenis en inhoud. Een opvatting om te rechtvaardigen dat je op de oude voet verder kunt, want die aanpak kun je immers net zo goed duurzaam noemen. Leden van het duurzaamheidsgilde werden destijds nog altijd weggezet als herauten van de Geitenwollen Sok. Idealisten met weinig oog voor de economische haalbaarheid van hun concepten.

Een van die mensen van het eerste uur is professor Andy van den Dobbelsteen. En tekenend voor de maatschappelijk ommezwaai en de erkenning van zijn verdienste is de toekenning in 2018 van de onderscheiding Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Deze heeft hij ontvangen voor ‘zijn vermogen om complexe wiskundige en technische vraagstukken om te zetten in begrijpelijke concepten, waar stadsbesturen mee aan de slag kunnen.’

Begrijpelijke concepten… Dat horen mkb’ers ook graag. Daar kunnen ze wat mee. Door bijvoorbeeld samen te werken met vaste partners om die concepten aan te bieden aan corporaties, projectontwikkelaars en particuliere klanten. Ook over die bedrijfsmatige vernieuwingen is met regelmaat bericht. Elk willekeurig artikel gaat intussen over de flexibele innovatieve slagkracht van mkb’ers. Want daarover raken we niet uitgeschreven. Ook in moeilijke tijden staan mkb’ers in de bres voor een duurzame toekomst, vooruitlopend en anticiperend op de slimme consortia van mkb’ers die de hoogleraar aan de TU in Delft noemt in het uitvoerige openingsinterview met hem. Zoals de professor zegt: ‘We hebben een boeiend en uitdagend vak.’