BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Blamage

25-08-2022
door Arie Grevers

In mijn vorige column heb ik het over vrouwen die bouwen. Zeg maar: vrouwen die werkzaam zijn in de uitvoerende bouw. Aan het einde schrijf ik, dat mij geen metoo-verhalen bekend zijn. Daar moet ik toch wat preciezer over zijn, nadat ik een recent onderzoek van VHTO, expertisecentrum voor genderdiversiteit in bèta, techniek en IT, heb mogen inzien. Jonge vrouwen die stage lopen haken af door het grove taalgebruik en de onheuse bejegening van met name onderaannemers. Het is een blamage voor de uitvoerende bouw als vrouwen om dit soort redenen afzien van het bouwvak. Het is overigens ondenkbaar dat er onder hen georganiseerde gespecialiseerde aannemers bij zitten uit de achterban van de Aannemersfederatie. Ik ken ze als fatsoenlijke ondernemers. Zulk gedrag zullen ze van hun medewerkers niet tolereren.

Maar hoe is dit foute gedrag tegen te gaan? Het VHTO stelt voor een vertrouwenspersoon aan te stellen en dat zou dan bij voorkeur een vrouw moeten zijn, omdat je over zaken als ongemak bij de menstruatie gemakkelijker met een vrouw dan met een man praat. Een prima gedachte. Maar je kunt meer doen om de uitvoerende bouw gastvrijer te maken voor vrouwen. Je kunt er een paragraaf aan wijden in een gedragscode die getekend moet worden door de partijen met wie je samenwerkt. Daar staat nog eens expliciet in dat een respectvolle omgang met alle mensen, ongeacht hun geslacht, huidskleur of religie een dwingende voorwaarde is voor samenwerking.
Gespecialiseerd aannemers die in onderaanneming werk uitvoeren, kunnen zich onderscheiden door zelf het initiatief te nemen voor een gedragscode. Deze maakt dan onderdeel uit van de offerte.

We kunnen niet verwachten dat vrouwen zomaar de weg vinden naar het bouwvak, zonder ook zelf te werken aan een sfeer waarin ook zij zich veilig en thuis voelen. Daar moet aan gewerkt worden. Los van een vertrouwensvrouw en een gedragscode zijn flexibele werktijden een punt van aandacht. Niet alleen vrouwen vragen daarnaar, ook mannen willen graag werktijden waardoor ze meer ruimte hebben voor hun taken thuis. Ja, tijden veranderen echt.