BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Bevestiging van wat bekend is

09-10-2023
door Arie Grevers

Onderzoeken naar ontwikkelingen op de bouwmarkt leveren zelden resultaten op, waardoor je van je stoel valt van verbazing. Het is mosterd na de maaltijd en ze bevestigen meestal wat velen al geruime tijd roepen of aan den lijve ondervinden. Het enige voordeel van een marktonderzoek is dat de voorspelbare uitkomst onderbouwd wordt met harde cijfers. Dat oogt betrouwbaar en dat is het vaak ook als de onderzoekers de vragen op de juiste manier stellen en de geraadpleegde statistieken aansluiten bij de onderzoeksvraag. Enfin, hoe je marktonderzoeken uitvoert is bijkans een wetenschap op zich.

Een onlangs uitgevoerd onderzoek waarover Cobouw publiceerde toont aan dat overheidsdiensten van ministeries, waaronder Rijkswaterstaat, het vaakst de deadline voor het gunnen van bouwopdrachten overschrijden. En hoe zou dat toch komen? Hoofdoorzaak blijkt het wegsaneren van inhoudelijke technische kennis, waardoor de uitvraag vaak aan alle kanten rammelt en overheidsdiensten hun huiswerk nog eens door een ander ingehuurd bureau dunnetjes over moeten laten doen. Ik werk bijna 35 jaar in het bouwjournalistieke vak en herinner me dat we begin jaren negentig al schreven over de gevaren van de braindrain bij de opdrachtgevende overheid. Al die publicaties hebben niks geholpen en dit onderzoek zal zeer waarschijnlijk ook geen verandering brengen.

Een ander onderzoek van dezelfde krant gaat over personeelstekort: 65 procent van de aannemers heeft te weinig personeel en bij de installateurs is dat percentage zelfs 68 procent. Niet echt verrassend nadat u vanaf 2018 onder meer in vrijwel elke BouwBelang hebt kunnen lezen dat we veel te weinig bouwmensen hebben om de gigantische uitdagingen in nieuwbouw, verbouw en renovatie het hoofd te bieden.
In de marge melden de onderzoekers dat de productie van geprefabriceerde woningen stagneert. Het belangrijkste knelpunt blijkt het gebouwontwerp. Dat vinden woonconsumenten veel te standaard. Ze willen toch een ontwerp dat beter aansluit bij de individuele woonwensen.  Ook dat weten we allang, maar deze bevestiging stemt de mkb-bouwer in ieder geval vrolijk. Want het is zijn of haar corebusiness om unieke huizen te bouwen.