BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Afscheid nemen doet pijn

26-05-2023
door Gerrald Heijnen

Onlangs heb ik samen met enkele collega’s, in samenwerking met de Rabobank, een tweetal thema avonden georganiseerd over het thema ‘bedrijfsoverdracht’. Beide avonden was de zaal goed gevuld en bleek er veel interesse te bestaan over het thema bedrijfsoverdracht. Gedurende de avond bleek wel dat ‘loslaten’ lastig is en pijn doet. Ondernemers schuiven de overdracht graag voor zich uit. Aanleiding voor mij om daar in deze column ook aandacht aan te besteden.

Wat is nu een goed moment om over een bedrijfsoverdracht na te gaan denken? Aan wie ga je overdragen? Aan kinderen of personeelsleden? Of verkoop je bij voorkeur aan een derde partij? Allemaal vragen die opkomen bij het thema bedrijfsoverdracht en waar je een antwoord op zal moeten vinden.

Vervolgens kom je bij de vraag: ‘wat is mijn onderneming nou waard’? Welke factoren zijn daar nu van invloed op? De waarde van de onderneming wordt in belangrijke mate bepaald door de toekomstverwachting. Een koper zal de onderneming namelijk met de toekomstige winsten moeten terug verdienen. De waarde kan nog weleens tegenvallen. Hoe kun je dan de waarde van je bedrijf verhogen? Een belangrijke factor daarbij is hoe afhankelijk de onderneming is van u als ondernemer. Hoe minder afhankelijk dit is, hoe gunstiger dit kan uitpakken voor de verkoopbaarheid en de waarde van uw onderneming.

Ook de belastingdienst komt bij een overdracht om de hoek kijken. Hoeveel belasting moet u dan bij een overdracht gaan betalen? Is er nog een mogelijkheid om de belastingheffing te beïnvloeden? Hierbij is een juiste ondernemersstructuur van groot belang. Een juiste structuur kan zorgen voor flexibiliteit bij verkoop en mogelijkheden om belasting te besparen of heffing uit te stellen.

Veranderingen binnen de onderneming en herstructurering van de onderneming vragen tijd. Aan de ene kant om organisatorische zaken te regelen maar aan de andere kant spelen er ook fiscale termijnen waar je bijvoorbeeld bij een herstructurering aan moet voldoen. Ons advies dan ook om tijdig te beginnen met het plannen van een overdracht en hier de juiste mensen bij te betrekken.