BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Onrust over vloerisolatie met PUR-schuim

24-10-2022
door Redactie
GAzet

In 2020 publiceerde de Gezondheidsraad een advies over de gezondheidsrisico’s van het gebruik van gespoten PUR-isolatie. Daar werd geconcludeerd dat de risico’s voor de volksgezondheid minimaal zouden zijn als isoleerders zich aan alle voorschriften zouden houden.

Adviesbureau RoyalHaskoningDHV werd daarop door het ministerie gevraagd vervolgonderzoek te doen naar de werkpraktijk. Uit berichtgeving via RTL Nieuws blijkt dat – volgens de onderzoekers – isoleerders zich niet altijd aan de voorschriften houden. Dit is een kwalijke ontwikkeling, want dit zorgt voor een verhoogd risico op gezondheidsklachten van isoleerders en bewoners.

A-blad en STOP-principe

Volandis verwijst in een eerste reactie naar de laatste informatie en adviezen op haar website. De feiten en relevante maatregelen voor het thermisch na-isoleren van de onderkant van begane grondvloeren is te vinden in het A-blad Gespoten twee componenten PUR-schuim. Volandis constateert dat strikte naleving van de richtlijnen afdoende zijn en tegelijk, dat er nog verbetering mogelijk is door de zogenaamde bronaanpak te hanteren. Zo zijn er maatregelen per bouwfase te onderscheiden in: ontwerp, werkvoorbereiding en uitvoering. In elke fase werk je volgens het STOP-principe:

S = Substitutie. Kijk naar vervangende producten.

T = Technische maatregelen

O = Organisatorische maatregelen

P = Persoonlijke beschermingsmiddelen

PUR niet of nauwelijks te recyclen

Het gebruik van PUR-schuimisolatie wordt volop gepromoot. Ook door de overheid. Maar toxicoloog Scheepers meent: “Als overheid moet je dit niet willen stimuleren. Los van de mogelijke risico’s voor de volksgezondheid is het gebruik ervan slecht voor het milieu. Het is niet of nauwelijks te recyclen. Dat past niet meer in deze tijd”.