BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Nieuw actieplan arbeidsmarktdiscriminatie

27-10-2022
door Redactie
GAzet

Iedereen in Nederland heeft recht op gelijke kansen en een gelijkwaardige behandeling. Helaas hebben we ook op de Nederlandse arbeidsmarkt nog een lange weg te gaan. Te vaak nog krijgen mensen tijdens een sollicitatieproces, maar ook op de werkvloer te maken met discriminatie.

Discriminatie komt niet alleen voort uit kwaadwillende motieven, maar ook vaak vanuit onbewuste vooroordelen en onbekendheid. Om deze tegen te gaan lanceert minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Karien van Gennip het actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie voor de periode 2022-2025. “We vragen aan iedereen in onze samenleving om mee te doen. Daar hoort bij dat iedereen gelijke kansen krijgt. Nog te vaak krijgen mensen bij het zoeken naar een baan of op de werkvloer te maken met discriminatie. Dat kan zijn op basis van afkomst, leeftijd of sekse, maar ook op geaardheid en arbeidsbeperking. Ik zie het als mijn missie om de kansen op de arbeidsmarkt gelijkwaardiger te maken voor Nederlanders.”

Convenant

De minister wil een convenant sluiten met brancheorganisaties, sectoren, individuele organisaties, maatschappelijke partijen en belangengroepen. Doel is om de verschillende partijen die vormgeven aan de arbeidsmarkt aan te spreken op hun verantwoordelijkheid en hen motiveren tot actie.

Daarnaast worden werkgevers en werknemers gestimuleerd om onder andere kennis over arbeidsmarktdiscriminatie te vergroten en om te zetten tot actie, worden best practices gedeeld en wordt erop toegezien dat wetgeving beter doelt treft en wordt nageleefd.