BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

“Waken voor betaalbaarheid van cao”

27-09-2022
door Redactie
GAzet

Na een korte onderhandelingsperiode presenteerden werkgevers en vakbonden net voor de zomer de plannen voor de nieuwe cao Bouw & Infra 2023. Met daarin een loonsverhoging van 5 procent. De hoogste ooit binnen deze cao, maar volgens veel werkgevers ook een logische, zo blijkt uit een kleine rondgang.

Loonstijging in nieuwe cao volgens werkgevers voor nu logische zet

Voor de 110.000 werknemers die onder de cao vallen, stijgen de lonen per 1 januari 2023 met 2,5 procent, in juli 2023 gevolgd door nog een stijging van 2,5 procent. Dat geldt ook voor de in de cao opgenomen vergoedingen, exclusief de reiskosten. De nieuwe cao loopt tot 31 december 2023.

De overige afspraken in de cao Bouw & Infra 2021-2022 worden ongewijzigd voortgezet en integraal meegenomen in de verlenging van deze cao.

Joep Heilig: “Geen langdurige en onrustige onderhandelingsperiode, daar zit niemand op te wachten”

Snel doorpakken

Het onderhandelingsresultaat is volgens Joep Heilig, directeur van lijm- en metselbedrijf Heilig BV, een realistische ontwikkeling. “Een salarisverhoging van 5 procent past zeker in deze tijd. We hebben het als bouw de afgelopen jaren niet slecht gehad en daar past deze verhoging gewoon bij.”

Meer en positief verrast is Heilig over de snelheid waarbinnen de cao-onderhandelaars tot overeenstemming kwamen. “Dat is voor mij veel belangrijker. Het toont dat we gezamenlijk willen doorpakken en zekerheid willen bieden. Geen langdurige en onrustige onderhandelingsperiode, daar zit niemand op te wachten. Ik denk dat werknemers en werkgevers hier allemaal bij gebaat zijn.”

Prijsstijgingen en inflatie

Ook voor Gerard Hetebrij, directeur Hetebrij Bouw en Hetebrij Prefab is de loonsverhoging geen grote verrassing. “Het past binnen de huidige ontwikkeling waarin we zien dat alles duurder wordt. We worden zakelijk, maar ook in ons privéleven allemaal geconfronteerd met prijsstijgingen en inflatie. We hebben in de bouw goede jaren achter de rug dus daarvan mogen onze medewerkers ook profiteren. Het is belangrijk om medewerkers goed te belonen.”

Gerard Hetebrij: “We moeten ervoor waken dat we met onze cao niet op een te hoog kostenniveau komen”

Johan Middelkamp, directeur van Sallandse Wegenbouwdeelt die mening. “Een terechte loonsverhoging die ik onze mensen ook zeker gun. Wij investeren ons geld liever in onze werknemers dan in allerlei regelgeving en andere administratieve zaken. Daaraan verspillen we in onze sector nog te veel geld.”

Goede en uitgebreide afspraken

Aangezien de bestaande cao Bouw & Infra volgens de werkgevers op het gebied van aanvullende arbeidsvoorwaarden goed op orde is, volstaat de loonsverhoging van 5 procent voor 2023. “Met de afspraken in de cao op het gebied van arbeidsomstandigheden en op een verantwoorde manier je pensioen halen, loopt de bouw voor op andere sectoren. Salaris is een belangrijk onderdeel van de cao, maar gezond en verantwoord werken en leven is een minstens zo belangrijk onderdeel”, zegt Middelkamp.

De vergoedingen- en loonsverhoging maken de cao voor werkgevers duurder. “Die moeten we verdisconteren in de kostprijs uurloon en dat betekent dat wij ook een hogere prijs moeten vragen aan klanten. Maar datzelfde geldt voor de stijgende materiaalkosten, je moet het wel doorberekenen.”

Betaalbaarheid is een zorg

Daarmee raakt Hetebrij een voor de werkgevers belangrijk onderwerp. “Hoewel het voor nu een goede ontwikkeling is, ben ik wel benieuwd naar wat er na 2023 gaat gebeuren. Onze cao is een goede cao en heeft voor ons werkgevers een prijskaartje. Wat als de inflatie volgend jaar doorzet en we verhogen de lonen dan weer met bijvoorbeeld 5 procent? Maken we dan de cao niet onbetaalbaar voor de jaren daarna?”, vraagt Heilig zich hardop af.

“We moeten ervoor waken dat we met onze cao niet op een te hoog kostenniveau komen, waarmee we het onszelf uiteindelijk onmogelijk maken om te blijven concurreren en te ondernemen”, zegt Hetebrij. Middelkamp ziet voor de toekomst vooral kansen in het besparen op, in zijn ogen, onnodige administratieve regelgeving en het terugdringen van de stijgende lasten.

Johan Middelkamp: “Wij investeren ons geld liever in onze werknemers dan in allerlei regelgeving en andere administratieve zaken”

Eenmalige uitkering

Gevraagd naar oplossingen om het onbetaalbaar worden van de cao te voorkomen, gelooft Heilig in het aanbieden van eenmalige extra’s. “Bijvoorbeeld een hoge uitkering als tegemoetkoming in de gestegen kosten voor energie en de dagelijkse boodschappen. Daarmee kunnen we de pijn bij onze medewerkers verlichten, zonder dat we in de cao de lonen structureel verhogen. Daarmee bied je de werknemers voor de duur van de cao een goede oplossing en blijft de cao ook op de lange termijn betaalbaar.”

Hetebrij verwacht dat meer flexibilisering kan zorgen voor het betaalbaar houden van de cao. “Bijvoorbeeld door te kijken naar het aantal vrije dagen en de vakantiedagen. Maar ook naar zaken als een leaseauto en flexibele werktijden. Zeker dat laatste zal niet eenvoudig zijn voor veel werkgevers aangezien de bouwplaatsmedewerkersvaak in teams werken en dus afhankelijk zijn van elkaar.”

Goed zorgen voor medewerkers

Middelkamp vindt het vooral belangrijk dat er binnen de cao voldoende aandacht blijft voor de werknemers. “Als sector zorgen we nu goed voor onze medewerkers en dat moeten we vooral zo houden. Dat betekent een goed salaris, maar ook aandacht voor alles daaromheen. Daarin moeten we de komende jaren ook blijven investeren.”

Heilig deelt de mening dat de cao Bouw & Infra voor werknemers goed in elkaar zit. “En daarmee ook voor ons als werkgevers, want gezonde en vitale medewerkers die graag voor jou willen werken, zijn essentieel. Zeker in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt.”

Volgens Middelkamp maakt de loonsverhoging de bouw en infra ook weer een stuk aantrekkelijker voor nieuwe medewerkers. “In weinig sectoren is het zo goed geregeld als in de bouw en infra. Mensen die binnen de sector werken weten en waarderen dat. Voor de buitenwereld geldt echter dat we die boodschap tot op heden onvoldoende over de bühne krijgen. We moeten dus zorgen dat we onszelf beter gaan verkopen als aantrekkelijke en boeiende sector, want dat zijn we.”

 

 

Onderzoek naar uta-medewerkers

Naast de verhoging van de lonen en vergoedingen hebben vakbonden en werkgevers ook afgesproken een onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de positie van uta-werknemers op het gebied van arbeidsvoorwaarden en arbeidstijden. Dit onderzoek richt zich op de praktijk in de bedrijven en de ervaringen en wensen van uta-werknemers met betrekking tot de thema’s arbeidstijden, overuren en reisuren. Het doel van het onderzoek is de werknemers gezond en fit te houden en een aantrekkelijke sector te zijn.

Middelkamp juicht het onderzoek toe. “Het biedt weer meer mogelijkheden om aan te tonen hoe aantrekkelijk je bent. En dat is in de zoektocht naar nieuwe medewerkers een belangrijke boodschap.”