BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Samenhangende aanpak schijnzelfstandigheid

29-09-2022
door Redactie
GAzet

Het kabinet wil schijnzelfstandigheid aanpakken en zorgen voor een meer gelijk speelveld in het arbeidsrecht en in de fiscale behandeling. Verder moet er meer duidelijkheid komen over de vraag wanneer gewerkt wordt als werknemer of als zelfstandige. Daarnaast heeft de ministerraad de ambitie uitgesproken om uiterlijk per 1 januari 2025, of zoveel eerder als mogelijk, het handhavingsmoratorium op te heffen en het toezicht bij de Belastingdienst te versterken. Tot die tijd kan de markt zich voorbereiden op de verandering.

Naast het versterken van toezicht en het intensiveren van de handhaving op schijnzelfstandigheid zet het kabinet in op een meer gelijk speelveld voor contractvormen in het arbeidsrecht, in de sociale zekerheid en in de fiscaliteit. Bijvoorbeeld door de fiscale regelingen van werkenden meer gelijk te trekken en de sociale zekerheid voor zelfstandigen te versterken (arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers).

In het najaar komen beide bewindspersonen met een brief over het werken als zelfstandige, inclusief een plan van aanpak over de intensivering van de handhaving tot het moment dat het moratorium wordt opgeheven.