BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Intensievere samenwerking ERM en KOMO

08-02-2021
door Redactie
Nieuws

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) en Stichting KOMO gaan structureel samenwerken om het voor bouwbedrijven mogelijk te maken zich kostenefficiënt te certificeren voor zowel reguliere bouw als voor monumentenzorg. Hiermee wordt volgens beide instanties tegemoet gekomen aan de wens vanuit het bedrijfsleven om zowel in de reguliere bouw als binnen het cultureel erfgoed werkzaam te kunnen zijn op basis van goed op elkaar aansluitende beoordelingsrichtlijnen.

isoleren spouwmuurJacques Monasch, voorzitter van Stichting ERM, licht toe: “Een bedrijf heeft nu de keuze tussen certificering voor reguliere bouw op basis van de richtlijnen van KOMO, of voor het gebouwd erfgoed op basis van de ERM-richtlijnen. Nu maken we het mogelijk dat in het certificeringstraject reeds bij de totstandkoming van de richtlijnen beide vakgebieden tegelijk worden meegenomen.”
Henry Meijdam, voorzitter van Stichting KOMO, spreekt van ‘een geweldige wederzijdse versterking’. “Het is een combinatie van twee kenniswerelden. Daarvan profiteren niet alleen de uitvoerende bouwbedrijven, maar ook de opdrachtgevers en de eigenaren van de gebouwen. Zij krijgen nu een dubbele zekerheid.”

Efficiënt combineren

De samenwerking maakt het mogelijk om de eisen vanuit reguliere bouw, zoals het Bouwbesluit en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en de eisen binnen de monumentenzorg, zoals het vergunningstelsel en de restauratie-ethiek, efficiënt te combineren.