Bestelauto Expo 2017 Bestelauto Expo 2017

Nu in BouwBelang

"Mkb ruggengraat van samenleving" 

En verder:
+ Westland geeft 'eigen' voorrang
+ Nick bij toeval in betonstaal 
+ Slimme opkar verlicht werk  

Gelijkmatige spreiding van werk

De klisjeemannetjes (Van Kooten en De Bie) wisten het al wat ze moesten doen om hun slagkracht te verbeteren: ‘En goed kauwe, dat is belangrijk, goed kauwe hè, dat je ete gelijkmatig in je bloed komp. Goed kauwe is je halve ete.’

Hun slagkracht betreft de prestaties in bed. Maar evengoed geldt het advies in overdrachtelijke zin voor de arbeidsmarkt. Een gelijkmatige verdeling van werk en constructief/structureel overleg met de branche zijn essentieel voor het behoud van ambachtelijke vakkennis bij de bedrijven. Een goede spreiding van werk is je halve gezonde werkgelegenheid. En onder gezonde werkgelegenheid versta ik de werkgelegenheid van mensen in een vast dienstverband. Dat is toch echt de wens van de mkb-ondernemers uit onze achterban, wat ook weer blijkt als je het hun vraagt (zie GAzet achterin deze BouwBelang).

Echter, tijdens de crisis en door allerlei overheidsmaatregelen die in de praktijk averechts uitpakten, zijn onze ondernemers uit lijfsbehoud gedwongen geweest meer flexibiliteit in te bouwen. Denk aan de inschakeling van zzp’ers en uitzendkrachten. De gevolgen van de crisis zijn nu goed merkbaar. Er is nu al – terwijl men in sommige regio’s nog last heeft van de naweeën van de crisis – een schrijnend tekort aan vakbekwame medewerkers. Vele goede vaklieden zijn immers tijdens de crisis noodgedwongen wat anders gaan doen en jonge aanwas bleef uit door het slechte toekomstperspectief. Bovendien is het helaas nog steeds zo dat ouders hun kinderen liever naar een algemeen vormende opleiding sturen dan naar een vakopleiding.

De beste remedie is dus, vrij naar de klisjeemannetjes, gelijkmatige aanvoer van werk. Daardoor bereik je continuïteit waar mkb-ondernemers en hun medewerkers naar snakken. Het jojo-effect van conjuncturele nood afgewisseld door overschotten aan opdrachten is funest voor de draagkracht van ondernemers en de werkzekerheid van werknemers. Schommelingen zijn niet te vermijden, maar de overheid kan heel veel doen om die zo klein mogelijk te houden. Door bijvoorbeeld investeringen niet uit te stellen en tijdens crises obstakels die investeringen afremmen (denk aan de verhuurdersheffing), weg te nemen. Dus als het gaat om bouwopdrachten: stimuleren en investeren in plaats van uitstellen en bezuinigen! Er kan werkzekerheid en continuïteit geboden worden tot zeker 2050 (zie de Bouwagenda). Dat vergt echter een gezamenlijke constructieve aanpak van overheid en markt. Daardoor bevorder je de draagkracht van het mkb en dat is het beste middel voor de verbetering van werkzekerheid en imago. Daar kan geen campagne tegenop.

Henk Klein Poelhuis, voorzitter Aannemersfederatie Nederland