Nu in BouwBelang

"Iedereen is welkom"

En verder:
+ "Verplicht richtlijnen"   

+ Remontabel infocentrum 

+ Duurzaam personeelsbeleid

Superfonds nu!

Een superfonds van miljarden euro’s voor woningbouw om de stapeling van crises te lijf te gaan. Dat vraagt de sectorbrede woningbouwalliantie aan de overheid. De AFNL is natuurlijk van de partij. Sterker nog, in de eerste BouwBelang van dit jaar – toen een corona-uitbraak in Europa nog ondenkbaar leek – staat een interview met professor Peter Boelhouwer, waarin hij hetzelfde bepleit en dat ik op deze plek warm heb aanbevolen. Kort samengevat: landbouw in brede zin legt beslag op 61 procent van het Nederlandse grondgebied. Verschuif tien procent – negen voor natuurontwikkeling en één procent voor woningbouw – en je bent uit de problemen. Dat ene procentje is voldoende voor de bouw van een miljoen woningen de komende tien jaar.

Vliegwiel daarbij is een miljardeninjectie van de overheid. Zo ging dat in het verleden ook met de drie grote naoorlogse woningbouwprogramma’s: wederopbouw, groeikernen en Vinex. Voor de laatste, Vinex, stond een overheidspot van vijf miljard klaar. Kortom een heldere visie met panklare goedonderbouwde ideeën waar de overheid zo mee aan de slag kan. Tip: even teruglezen dat interview.

 

Mede in dat licht is een breed gedragen alliantie die op 18 juni een gelijksoortig, goed en maatschappelijk verantwoord bouwverhaal in de Tweede Kamer heeft neergelegd – zie ook de nieuwspagina’s in dit nummer – een buitengewoon goed initiatief. Op dit moment lijken de ondernemers uit onze achterban nog weinig te merken van een teruggang. Hier en daar is zelfs sprake van een tekort aan arbeidskrachten. Maar schijn bedriegt. We zitten nog in de nasleep van de opleving die we na de crisis 2008-2015 mochten meemaken. De orderportefeuille voor de tweede helft van dit jaar ziet er bij veel ondernemingen echter zorgwekkend uit. Om maar te zwijgen over 2021. CBS en EIB bevestigen dat beeld.


In de woningbouwalliantie hebben organisaties van zeer divers pluimage – gemeenten, woonconsumenten en de complete bouwsector – elkaar gevonden op één gemeenschappelijke noemer, namelijk: de zorg over de toekomst van een gezonde woonruimte voor iedereen in onze samenleving. Het pleidooi van de woningbouwalliantie is veel meer dan een oproep om meer en sneller nieuwe woningen te bouwen. Het gaat ook over een duurzame, groene, klimaatbestendige en circulaire woonomgeving, die ruimte laat voor een robuuste natuurontwikkeling met respect voor de soorten. Een gebouwde omgeving met positieve impact op tal van zorgelijk maatschappelijke ontwikkelingen. Er staat veel op het spel en ik zou willen dat we dat besef vasthouden, ook nu het signaal is afgegeven in Den Haag. 

 

Riek Siertsema, voorzitter AFNL