Nu in BouwBelang

"Iedereen is welkom"

En verder:
+ "Verplicht richtlijnen"   

+ Remontabel infocentrum 

+ Duurzaam personeelsbeleid

Per direct overbruggingsmaatregelen!

Crises lossen elkaar in rap tempo af. Het stikstof- en PFAS-debacle is nog niet bezworen of het coronavirus dient zich aan. Tegen verkeerd overheidsbeleid kun je je stem laten horen op het Malieveld, tegen een virus kan dat niet. Tegen een virus trek je samen op en volg je de overheidsadviezen die zijn ingegeven door mensen die er verstand van hebben. Anders dan in vele andere sectoren mag de bouw doorwerken met inachtneming van de anderhalve meter regel. Dus je zou denken: we komen er genadig vanaf.

Het EIB denkt daar anders over. Mijn vorige column sloot ik af met de noodzaak van een stevige injectie voor nieuwbouwplannen en de oproep voor anticyclisch overheidsbeleid tegen de PFAS- en stikstofbedreiging. Die kan ik – als ik de cijfers van het instituut zie – nu wel herhalen, maar dan door een megafoon. Want 15 procent productieverlies en verlies van 40.000 banen voorspelt het EIB voor het komende anderhalve jaar. Daarna trekt het weer stevig aan. Met name de woningbouw zou het zwaar te verduren krijgen. De instelling van een woonfonds kan volgens directeur Taco van Hoek de remedie zijn. Een woningbouwproject gaat door als zeventig procent van de woningen verkocht is. Als er door toedoen van de coronamaatregelen maar twintig procent verkocht wordt, zou de overheid tijdelijk vijftig procent kunnen aankopen. Dan kan het project doorgaan. Als de crisis voorbij is, verkoopt de overheid die woningen. Op zich een goed en realiseerbaar plan.


De sombere EIB-voorspelling heeft veel weerstand opgeroepen. Sommigen vrezen een self-fullfilling prophecy: de voorspelling wordt waar doordat je haar oproept. Onzin, natuurlijk. Het EIB doet slechts waarvoor het opgericht is: op basis van modellen een voorspelling doen. De tijd dat de brenger ook de schuld krijgt van het slechte nieuws hebben we toch hopelijk achter ons gelaten. De directeur van het EIB geeft duidelijk aan dat het om een voorwaardelijke voorspelling gaat. Als we niks doen kan deze eventueel uitkomen. 


 

Bovendien bestaat er nog zoiets als gezond verstand. Daarop doen investeerders, projectontwikkelaars, kopers van woningen en particuliere opdrachtgevers een beroep en a priori niet op de voorspelling. Voorzichtig? Ja natuurlijk, want een gewaarschuwd mens telt voor twee. Op de handen zitten? Natuurlijk niet. Dat geldt niet minder voor onze ondernemers. Ook zij staan met beide benen op de grond en laten zich leiden door de ontwikkeling van hun orderportefeuille. Ze varen zeker niet blind op de voorspellingen van derden. Er heerst geen paniekvoetbal onder de ondernemers uit de achterban van de AFNL. Maar het is ook geen tijd voor grote investeringen. Een enkeling werkt al aan een post-corona protocol. En de belangenbehartigende partijen? Die doen er goed aan voor te sorteren op voorspellingen van het EIB door dwingend aan te dringen op maatregelen. De instelling van een woonfonds ter overbrugging tot 2022, bijvoorbeeld. Haast is geboden!

 

Riek Siertsema, voorzitter AFNL