Nu in BouwBelang

Ambachtelijkheid centraal

En verder:
+ Den Haag wint AanbestedingsAward   

+ MKB Trofee voor Cemwood 

+ "Kijk meer naar mkb-praktijk"

AOW na 45 dienstjaren

De AFNL vindt het natuurlijk belangrijk dat de werknemers in de mkb-bedrijven uit de achterban zolang mogelijk gezond hun werk kunnen blijven doen. Daar hoort bij, dat we de inzet voor duurzame inzetbaarheid van werknemers onderschrijven en ondersteunen, zodat de werknemer vroegtijdig weet wanneer het zinvol is een carrièreswitch te maken. En verder stimuleren we al decennialang het gebruik van hulpmiddelen die het werk lichter maken.

Ondanks al deze initiatieven vallen de werkzaamheden op de bouwplaats in de categorie zwaar werk. En dat zal ook niet veranderen. Altijd zal het zo blijven dat er onder hoge druk fysieke topprestaties geleverd moeten worden. Daarom blijft de Federatie strijden voor een rechtvaardige AOW-gerechtigde leeftijd. 

Een belangrijk onderdeel van onze inzet is een limiet aan het aantal werkzame jaren. Daar zijn goede medische en maatschappelijke argumenten voor. Het fysiek wordt minder naar mate je ouder wordt. En een praktisch opgeleide werkt in zijn leven gemiddeld zeker zes jaar langer dan een theoretisch opgeleide. Dat vraagt om een correctie.  


In dit nummer komen vier Tweede Kamerleden aan het woord. Eén van hen vertolkt het AFNL-standpunt door de AOW-lat bij 45 dienstjaren te leggen en te pleiten voor de afschaffing van de boete op vroegpensioen. Daar kunnen wij ons goed in vinden. Vele werknemers zijn begonnen rond hun vijftiende levensjaar en dan is het rond je zestigste mooi geweest na een leven lang fysieke arbeid. 

 

Enkele andere woordvoerders leveren een constructieve bijdrage op het punt van de pensioengerechtigde leeftijd, maar een grens aan het aantal dienstjaren is er bij hen niet bij. 

Zij volgen hierin kennelijk minister Koolmees toen deze reageerde op een voorstel van bouw-cao-onderhandelaars van werkgevers- en werknemerszijde. Zij vonden verleden jaar die 45 jaar niet zo’n gek idee. Geen begaanbare weg, zei de minister, en hij voerde voor zijn standpunt vooral technische argumenten aan: moeilijk controleerbaar arbeidsverleden, niet passend bij het karakter van de AOW, en dergelijke.


 

Allemaal niet erg overtuigend vinden wij. De 45-jaar optie is voor dit moment het beste, eerlijkste en meest rechtvaardige AOW-verhaal in combinatie met duurzame inzetbaarheid en toepassing van de beschikbare hulpmiddelen die het werk verlichten. Die koers houden we vast en daarop is onze lobby gericht. 

Riek Siertsema, voorzitter AFNL