Nu in BouwBelang

Remedie tegen woningtekort

En verder:
+ Twee woningen per dag   

+ "Goed gevoel over bedrijf" 

+ "Het kan altijd beter"

Noodzaak

Wat zeggen die wetenschappers tegenwoordig toch verstandige dingen! Verleden jaar in het april-nummer lieten we David Smeulders van de TU Eindhoven al aan het woord over dwaalwegen in het energiedebat. In het Algemeen Dagblad van 4 februari jongstleden staat een interview met hem waarin hij zijn boodschap nog eens herhaalt. Misschien helpt het om onze volksvertegenwoordigers en deze regering eindelijk eens wakker te schudden uit hun onrealistische dromerijen.

Ook in déze uitgave van ons relatiemagazine doet een hoogleraar hele zinvolle uitspraken. Ditmaal over de stikstof- en PFAS-problematiek. Het is Peter Boelhouwer van de TU Delft. Hij heeft een eenvoudige en doeltreffende oplossing, waarmee je aan de slag kunt met het stikstofprobleem, de natuur versterkt en tegelijk het tekort aan woningen oplost. PFAS zal naar verwachting meer impact hebben op de orderportefeuille van bouwkundige-, gespecialiseerde- en infra-aannemers. 


De hoogleraar ziet oplossingen. Maar hij is ook verontrust en dat betreft in het bijzonder de paniek onder de bestuurders. Ze hebben geen grip meer op de situatie. Ze zijn ‘out of control’. Dat is gevaarlijk en kan leiden tot beleid dat onvoorspelbaar wordt. Het besluit van Van Veldhoven, destijds nog staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat, om de PFAS-lat bij 0,1 te leggen was al een symptoom van die grilligheid. Voor onze achterban, de mkb-bedrijven in bouw en infra, is die onbestendigheid rampzalig. Soms zelfs een kwestie van erop of eronder. Het is aan ons als partij in het maatschappelijk middenveld en ook aan wetenschappers als Boelhouwer en Smeulders om het hoofd koel te houden en in gesprek te blijven met beleidsmakers. 


In gesprek blijven. Perspectieven openen, weg van de impasse. Dat is belangrijk, want er staat veel op het spel de komende jaren. Met name in de nabije toekomst. Het EIB heeft becijferd dat het nog wel tot 2022 kan duren voordat de naweeën van PAS en PFAS zijn uitgewerkt. Zie ook het verslag van het EIB Congres in dit nummer. De komende jaren zullen niet gemakkelijk worden voor mkb’ers, van wie velen nog maar amper hersteld zijn van de vorige crisis. Een stevige injectie voor nieuwbouwplannen die zijn ingebed in zoiets als een zesde nota ruimtelijke ordening en – mogelijk de bouw van een nieuwe stad, zoals Boelhouwer bepleit – en een anticyclisch overheidsbeleid daarbij zijn meer dan een wens. Het is noodzaak!

 

Riek Siertsema, voorzitter AFNL