Nu in BouwBelang

Mkb bouw en infra in actie

En verder:
+ 'Groen van top tot teen'   

+ Strijd tegen wateroverlast 

+ Off-grid op Drentse zandgrond

Ontheffing van stikstof-besluit

Begin deze maand heb ik een dringende brief gestuurd naar de ministers Schouten (LNV), Ollongren (BZK), Van Nieuwenhuizen (I&W) en Wiebes |(EZK). Onderwerp is het gewraakte stikstofbesluit van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het Programma Aanpak Stikstof (PAS), waardoor plannen in de nabijheid van natuurgebieden door konden gaan als je op termijn de gevolgen van de stikstofuitstoot deels teniet kunt doen, door afbouw van de emissie en door natuurversterkende maatregelen, moet van de baan. Het programma is te vaag, oordeelde het rechtsorgaan, en het biedt geen zekerheid.

Voor projecten op gevoelige locaties moet je nu keihard bewijs leveren dat je ‘stikstofvoornemens’  op termijn ook daadwerkelijk effect sorteren. En dat is erg lastig. Hierdoor staan vele bouwprojecten in bouw- en infra onder druk. Er is becijferd dat de schade wel tot een bedrag van14 miljard kan oplopen, doordat bouwprojecten niet kunnen doorgaan en wegen niet aangelegd. Als er niet snel een nieuwe en adequate rekenmethode komt, is de ramp niet te overzien. Dat ziet de overheid ook in en achter de schermen wordt hard gewerkt aan een uitweg uit de impasse. Eind september moet er een oplossing zijn. Uiteraard zullen we dit op de voet blijven volgen.


Ik heb de ministers enkele suggesties gedaan. Een ontheffing voor bouw- en infraprojecten bijvoorbeeld, want het gaat op bouwlocaties om een geringe, meestal tijdelijke, uitstoot van stikstof. Ook heb ik de overweging meegegeven om eens over de grens te kijken hoe ze daar omgaan met de problematiek. Ten slotte kan het kabinet bouwers behulpzaam zijn met een lijst van maatregelen waardoor ze tijdens de bouwwerkzaamheden de stikstofuitstoot kunnen reduceren. 


Mkb-ondernemers hebben tijdens de voorbije crisis sterk ingeteerd op hun reserves. Die zijn nog lang niet op volle sterkte, ook al gaat het de afgelopen jaren beter. Een tweede bouwstop zou voor gezonde ondernemingen funest kunnen zijn. Het is echter onze vaste overtuiging dat het kabinet het niet zover zal laten komen. 


 

Ondernemers met prangende vragen over de stikstof-uitspraak kunnen intussen terecht op de site van MKB-Nederland. Hier is een uitvoerige lijst met antwoorden op veelgestelde vragen te vinden.

Riek Siertsema, voorzitter AFNL