Nu in BouwBelang

"Op weg naar volledig circulair "

En verder:
+ Jeroen houdt graag regie   

+ Renoveren is vooruitkijken 

+ Gesprek over corona

Met en zonder gemengde gevoelens

Het is altijd mooi om te lezen – en het mag ook wel eens gezegd worden in deze barre tijden – dat er bedrijven in onze achterban zijn, waar het voor de wind gaat. Een signaal van hoop in een tijd waarin complete bedrijfstakken dreigen om te vallen. Dat geeft de burger moed. Maar de ondernemers in het rondetafelgesprek van deze uitgave realiseren zich terdege hoe fragiel en broos hun succesverhaal is. Een tweede lockdown en de kaarten zijn weer totaal anders geschud. Bovendien kennen ze collega’s voor wie de horizon volhangt met donkere wolken. Het is helaas geen uitzondering dat bedrijven een werkvoorraad van enkele maanden en minder hebben. Ons bereiken die geluiden in toenemende mate. Daarom hebben we een brandbrief naar het ministerie van Binnenlandse Zaken gestuurd met de dringende oproep het werk dat in de pijplijn zit naar voren te halen. Anticyclisch investeren in plaats van uitstellen en wachten tot de mkb-ondernemers het water aan de lippen staat. De AFNL waarschuwt in de brief: als er niks gebeurt, wordt de bouw de trieste grootgebruiker van crisispakket drie en vier.

Iets anders, en dit keer een positief geluid zonder gemengde gevoelens. U weet dat ik, mede op het spoor gezet door wetenschappers, vanaf begin dit jaar op deze plek de rijksoverheid oproep zich meer te bemoeien met de inrichting van Nederland. Het is hoog tijd – heb ik gezegd – voor een zesde nota ruimtelijke ordening. Gemeenten en provincies blijken namelijk te aarzelend met de uitgifte van bouwgrond om de opgave van één miljoen nieuwe woningen tot 2030 te realiseren. 

Nu koester ik niet de illusie, dat de overheid naar mij zou luisteren als ik de enige zou zijn die met een dergelijke aanbeveling zou komen. Maar als er uit vele hoeken van de samenleving die wens wordt geuit, kan de rijksoverheid dat niet negeren. In die zin hebben we mede bijgedragen aan het onlangs genomen besluit van de ministerraad de NOVI aan de Tweede Kamer te sturen – de Nationale Omgevingsvisie. De overheid geeft in overleg met provincies, gemeenten en maatschappelijke organisaties sturing aan hoe Nederland er in de toekomst uit komt te zien.
We zijn razend benieuwd naar de uitvoeringsagenda die NOVI zal begeleiden. Daarin is beschreven hoe het Rijk, samen met alle betrokkenen uitvoering zal geven aan de Nationale Omgevingsvisie. 

Het spreekt voor zich dat wij daar graag bij zijn om onze mkb-bouwers te vertegenwoordigen. Te meer daar een heldere visie op de inrichting van Nederland met een duidelijk programma de mogelijkheid om anticyclisch te investeren vergroot. Je weet immers waar je naartoe wilt. Onderdelen uit de route richting einddoel kun je als dat noodzakelijk is eenvoudig naar voren halen. 

 

Riek Siertsema, voorzitter AFNL