Kingspan Unidek Kingspan Unidek

Nu in BouwBelang

Mona Keijzer: 'Mkb First' 

En verder:
+ Afwisseling boeit Dennis
+ Corporatie werkt graag met mkb
+ Kruiwagen met hulpmotor 

Transfersom

Er zijn mkb’ers die ongeacht het economische tij jonge mensen opleiden tot aspirant vakman. Ze geven die jonge mensen de kans om uit te groeien tot allround vakman. Deze ondernemers zetten zich in voor het algemene branchebelang en dat verdient navolging. Het gaat ze uiteraard niet alleen om altruïstische motieven en het branchebelang. Natuurlijk hopen ze vooraan te staan en de echte talenten eruit te halen. Scouting noem je zoiets in het (betaalde) voetbal.

Maar hoe gaat het nu vakbekwaam personeel schaars dreigt te worden? Voor een paar stuivers meer kopen ondernemers medewerkers bij collega’s weg. Het is dan dubbel zuur als je de beste leerlingen ziet vertrekken naar ondernemers die zelf geen opleidingsinspanning hebben gepleegd.

Kan dat niet anders? Ja, dat kan. Je zou – zoals een mij bekend ondernemer ook daadwerkelijk doet – kunnen denken aan een transfersom geënt op de opleidingskosten en te voldoen bij vertrek. En het maakt mij niet uit of dat bedrag door de werknemer dan wel de nieuwe werkgever wordt betaald.
Het contract waarin de transfersom is vastgelegd, kan niet tot in lengte van dagen geldig blijven. Er komt immers een moment dat je als werkgever de investering hebt terugverdiend, doordat de werknemer zijn verworven kennis lang genoeg voor jou heeft kunnen inzetten. Stel dat punt wordt bereikt na vijf jaren, dan breng je over die vijf jaren een staffel in de transfersom aan.

Zo’n systeem verdient de voorkeur boven de contractuele plicht om te blijven. Want op zich is het gezond dat werknemers wisselen van werkgever. Goed voor de carrière en voor de motivatie. Bovendien houdt het mogelijke vertrek van getalenteerde mensen de werkgever scherp op zijn personeelsbeleid. Je bent er tegenwoordig namelijk niet meer door een redelijk salaris te betalen en vervolgens een beroep te doen op zijn loyaliteit. Nee, je moet ruimte laten aan je medewerkers; ruimte voor het zoeken naar uitdagingen en verantwoordelijkheden. En als deze niet meer binnen jouw bedrijf te vinden zijn, dan wordt het voor hem of haar tijd om te gaan.

Arie Grevers, hoofdredacteur BouwBelang