Nu in BouwBelang

Architect van de buitenruimte

En verder:
+ 'Moderne baksteen met oude look'   

+ Nieuwe mbo-opleiding VWN 

+ MKB volgens Jacco Vonhof

Zwaar beroep of zwaar werk

Champagne bij de FNV, lees ik in de krant. Bij ons, ten burele van de AFNL, hebben we nog maar eens een kopje koffie ingeschonken om wakker te blijven. Want er is weliswaar een pensioenakkoord en natuurlijk hebben we de koffiekopjes even laten klinken, maar we zijn er nog lang niet. Echte champagne komt er op tafel als de uitwerking in lijn is met onze wensen. Hebben we het over zware beroepen of over zwaar werk? Moet je op individueel niveau bepalen of het werk voor iemand zwaar is of per branche? Dat is best wel een dingetje, zoals we in Nederland eufemistisch zeggen als er nog een stevige noot te kraken is.

We hebben in overleg met de vakbonden weliswaar voorgesorteerd op een traject van de individuele benadering. We verwachten met z’n allen dat de werknemer in bouw en infra dankzij het individueel budget redelijk kan inschatten of hij met zijn gesteldheid over tien tot vijftien zijn beroep nog kan uitoefenen. Maar wij vinden het onredelijk dat je vanaf nu de ‘zwaarwerkbal’ neerlegt bij de individuele werknemer. 


Om invulling te kunnen geven aan die individuele benadering heeft de werknemer de beschikking gekregen over een individueel budget.  Dit budget is gereserveerd voor drie doelen: extra vrije dagen, vakantietoeslag én duurzame inzetbaarheid. Dit laatste onderdeel is er nog niet zo lang. Het stelt de werknemer in staat verantwoordelijkheid te nemen voor de ontwikkeling van zijn loopbaan. Dat wil ondermeer zeggen dat de reguliere medische keuring (PAGO) in 2017 is uitgebreid met een adviesgesprek. Die keuring in combinatie met het gesprek noemen we Duurzame Inzetbaarheidsanalyse (DIA). Volandis heeft hierin een taak gekregen. Samen met de werknemer kijken DIA-adviseurs naar de beste manier om gezond, vitaal, veilig en gemotiveerd het beroep te kunnen blijven uitoefenen. Een belangrijk voordeel: je kunt vroegtijdig anticiperen op klachten die – als je er niks aan doet – kunnen leiden tot arbeidsongeschiktheid. 


 

Iemand wie nu bijvoorbeeld 40 jaar is en via zijn DIA te weten komt, dat er een goede kans is dat hij rond zijn 60e gewrichtsproblemen krijgt, heeft dus ongeveer vijftien jaar de tijd om er iets tegen te doen. Door gerichte fysiotherapie bijvoorbeeld, of door zich voor te bereiden op een ander beroep.    Maar wie nu 57 is, heeft die mogelijkheid niet. Wij pleiten daarom voor een overgangsregeling van minimaal tien jaren waarin alle bouw- en infraberoepen tot de zware gerekend worden. Gedurende die periode kunnen alle werknemers in de branche rekenen op het afgesproken vervroegd pensioen. Daarna kun je een regeling op individueel niveau optuigen. Dat kunnen we als sector niet alleen, daar hebben we de overheid bij nodig.

Riek Siertsema, voorzitter AFNL