Nu in BouwBelang

Veilige blikvanger 

En verder:
+ We hebben iedereen nodig
+ Witte stranden en bagger
+ Brandveilige gevel 

Regeerakkoord (deel 1)

Het is toch altijd fijn, als je direct resultaat ziet van je inspanning. Mede daarom doen onze leden wat ze doen. Ze krijgen een opdracht en al snel verrijst er iets uit de fundamenten. Een half jaar later staat het gebouw er of is de weg aangelegd. Een tastbaar resultaat, waar je trots op bent.

Zo voel ik me ook een beetje nu ik wat door het Regeerakkoord blader. Van onze leden hebben we de opdracht gekregen de politiek te bestoken met hun ongenoegen over wetgeving die geen rekening houdt met de beroepspraktijk van de mkb’er. Heel concreet: reduceer de twee jaar doorbetalingsplicht bij ziekte van de werknemer, de transitievergoeding bij gedwongen ontbinding van het dienstverband en de belastingdruk. We hebben ons best gedaan. Ik weet dat we er nog niet zijn. De transitievergoeding is nog altijd een doorn in het oog, één jaar doorbetaling bij ziekte is een eerste stap, maar wat hebben al die mkb-ondernemers eraan die meer dan 25 mensen in vaste dienst hebben?  


Verder zijn er nog wat nieuwe zaken opgedoken, waar we niet blij van worden. Maar ik zie het als een verdienste van onze niet aflatende lobby richting Den Haag dat de MKB Toets het heeft gehaald. Hierdoor moet alle relevante wetgeving met terugwerkende kracht gewogen worden op de gevolgen voor de mkb’ers. Het nieuwe kabinet heeft dat alvast gedaan voor de kleinere mkb’ers (minder dan 25 werknemers) voor wie, kort door de bocht, het tweede jaar uit een soort collectieve pot wordt betaald. Nog verre van ideaal, maar het is een eerste stap. En verder is de vennootschapsbelasting verlaagd en daar profiteren veel mkb-ondernemers van. 


Er zijn, zoals al even aangestipt, ook nog enkele onverkwikkelijkheden bijgekomen. Ik noem de verlaging van de Zelfstandigenaftrek. Dat is slecht nieuws voor al die hoofdzakelijk kleinere mkb’ers die vallen onder het regime van de inkomstenbelasting (IB). En er is de verhoging van het box 2-tarief voor aanmerkelijk belanghouders. Onze broeders van de NOA zijn niet blij met de verhoging van het lage btw-tarief. En een volgende keer wil ik op deze plek graag nog wat kralen aan het snoer van ongenoegen rijgen, zoals de hiaten in de pensioenparagraaf en het weinig vertrouwenwekkende gedoe rond de hypotheekrenteaftrek.

 

Er is werk aan de winkel. Ik en met mij het secretariaat van de AFNL  gaan de komende tijd onverdroten verder met onze missie in Den Haag. En het moet gezegd: ik heb er alle vertrouwen in dat we zaken kunnen doen met dit kabinet.

 

Henk Klein Poelhuis, voorzitter Aannemersfederatie Nederland