Bestelauto Expo 2018 Bestelauto Expo 2018

Nu in BouwBelang

Kajsa Ollongren: 'Ambacht mag niet verloren gaan' 

En verder:
+ 10 jaar mkb-kracht van de AFNL
+ Debat kleinschalige vakopleiding
+ Toekomstbestendig door samenwerking 

Interregnum

Dat is geen woord dat je normaal verwacht in een voorwoord van Bouwbelang. Het betekent zoveel als de periode tussen twee regeringen en het is nu eventjes toepasselijk op de AFNL. Nadat hier tien jaren lang het voorwoord van Henk Klein Poelhuis heeft gestaan is er nu een interregnum.

De oplettende lezer zal het na tien jaren van geëngageerde en soms geëmotioneerde voorwoorden niet zijn ontgaan dat zijn vertrouwde afbeelding niet meer bovenaan pagina 5 staat. Hij heeft in december afscheid genomen en zijn opvolger zal eind juni worden benoemd, dus AFNL zit quasi even in een interregnum. Quasi, want uiteraard is de Federatie intussen niet stuurloos tussen de oude en de nieuwe voorzitter. De overige bestuursleden houden de Federatie collegiaal op koers en kunnen daarbij steunen op de kennis van een zeer professioneel secretariaat. De continuïteit is gewaarborgd, wat van groot belang is in deze periode waarin de uitslag van de cao-onderhandelingen nog ongewis is. Waarin De Bouwagenda torenhoge ambities heeft geïnventariseerd voor de sector, terwijl de financiering daarvan nog zeer ongewis is. Waarin iedereen de mond vol heeft van CO2-reductie, circulariteit, energietransitie en duurzaamheid en niet weet hoe daar invulling aan moet worden gegeven, maar waarin wel duidelijk is dat de grootste bijdragen aan deze opgaven of de oplossing daarvan vanuit de bouwsector moet komen. De bouwsector, die volgens onderzoeksbureau McKinzey alle economische wetten tart door ouderwets, gefragmenteerd, te weinig rendabel te blijven. De bouwsector, die intussen wel werkt met veel natuurlijke materialen, die zelfs in de oudheid al circulair waren (hoeveel monumenten uit de oudheid zijn immers niet geëindigd als de buitenmuren van latere woonhuizen?). Inmiddels is de circulariteit veel verfijnder en veel meer circulair dan in welke andere sector dan ook. De bouwsector die te weinig innovatief is (hoe kan het ook anders als er altijd op laagste prijs wordt gegund en er dus te weinig geld overblijft voor investeringen in grootscheepse innovaties?), maar intussen wel wordt opgescheept met de risico’s die opdrachtgevers niet willen of kunnen dragen. Diezelfde sector, die het moet hebben van voldoende kwalitatief personeel, dat niet meer afgeleverd wordt door het technisch onderwijs, waardoor men is aangewezen op de (enkele) kansarmen die nog via SROI-verplichtingen kunnen worden binnengehaald, ook kost het veel geduld en geld om deze mensen om te vormen tot vaklieden. 

Genoeg onderwerpen te behandelen dus door de organisatie die 1.300 middelgrote en kleine bedrijven in die sector vertegenwoordigt en een waarlijke uitdaging voor onze aanstaande voorzitter van wie u binnenkort - na het interregnum - zijn of haar eerste voorwoord tegemoet kunt zien.

Het bestuur van AFNL


Philip van Nieuwenhuizen, Geuje Rook en Wim Haverhals