Nu in BouwBelang

"Kwaliteiten mkb inzetten"

En verder:
+ Demontabel en circulair beton   

+ Duurzame parel in Alkmaar 

+ "Bescherm het mkb!"

Ook u!

Het jaar begon voor vele bedrijven goed en eindigde dankzij het regeringsbeleid – of liever gezegd dankzij het achterwege blijven van beleid – in mineur.

Maar daarover wil ik het nu even niet hebben. Het laatste voorwoord van dit jaar krijgt een positieve lading. Het gaat over de mkb-bouwers uit onze achterban en wat zij betekenen voor de samenleving. Dit voorwoord is vooral voor die lezers die onvoldoende beseffen of nog niet weten welke bijdrage onze ondernemers leveren. 

Politici zeggen het vaak en graag in allerlei varianten: kruipolie van de samenleving, de banenmotor van Nederland, het vliegwiel van innovatieve ontwikkelingen, het cement van de onze maatschappij, de pijler onder de vaderlandse economie! De ophemelende metaforen over mkb’ers vliegen je om de oren. Vooral in verkiezingstijd. 

Toen de crisis zijn hoogtepunt bereikte heeft de AFNL – ik meen in 2015 – eens een manifest gewijd aan dit verschijnsel om vervolgens het nieuwe kabinet op te roepen eindelijk eens een keer te handelen naar de mooie woorden over het mkb. En nu wil ik nog best geloven dat de politici ervan overtuigd zijn, dat al de genoemde metaforen waar zijn. Ze kunnen het zelf immers zien. We nemen ze vaak genoeg mee voor een werkbezoek naar onze mkb’ers. Lees bijvoorbeeld het verslag van zo’n bezoek verderop in deze uitgave. Maar waar ik eigenlijk naartoe wil zijn twee voorbeelden die de waarheid van al die prachtige metaforen helder illustreren. 


Het eerste voorbeeld zit een beetje verstopt in de nieuwsberichten. Het gaat over een ondernemer uit onze infra-achterban. Hij heeft het initiatief genomen om jonge mensen die niet meer weten wat ze met hun leven aanmoeten, bij de hand te nemen. Het initiatief heet Dynamisch op Weg. Ook even onder deze naam zoeken op Youtube. Het loont de moeite. 


Het tweede voorbeeld gaat over een aannemersbedrijf dat het predicaat Hofleverancier heeft ontvangen van de Commissaris van de Koning in Drenthe. Dat krijg je alleen maar, als het mkb-bedrijf ten minste honderd jaar achtereen deugdelijk werk heeft geleverd, van onbesproken gedrag is geweest en een rol van betekenis in de samenleving heeft gespeeld. Een onderscheiding waar je mee thuis kunt komen. 


Institutionele-, particuliere- en overheidsopdrachtgevers, die nog twijfelen over wie ze het werk moeten laten uitvoeren, zouden eens de volgende afweging kunnen maken: als ik de opdracht door een gespecialiseerde, bouwkundige of infra-kundige aannemer laat uitvoeren, dan draag ik bij aan de versterking van de samenhang in de samenleving. Ook ik ben dan een heel klein beetje de banenmotor, de kruipolie, het cement… etc. van de Nederlandse maatschappij en economie.  


Zo, daar kunt u het nieuwe jaar wel mee in.

 

Riek Siertsema, voorzitter AFNL