Kingspan Unidek Kingspan Unidek

Nu in BouwBelang

Mona Keijzer: 'Mkb First' 

En verder:
+ Afwisseling boeit Dennis
+ Corporatie werkt graag met mkb
+ Kruiwagen met hulpmotor 

Infra in de lift

Het EIB heeft zojuist de verwachtingen gepubliceerd voor de komende jaren. Meest opvallend in het beeld is de sterke opleving van de infrasector. De investeringen zullen dit jaar met ruim 7procent kunnen toenemen en volgend jaar met nog eens 10 procent. Het gaat hier om volumestijgingen, dus echte groei gecorrigeerd voor prijzen. Zo kan de komende twee jaar een groot deel van de teruggang die tijdens de crisis is opgetreden weer worden gecompenseerd.

Dat is goed nieuws voor de infrasector, die nog maar weinig heeft geprofiteerd van het economisch herstel. De woningbouw vormde de motor van de groei, maar die rol wordt in 2018 en 2019 overgenomen door de infrasector, die de snelste groei zal realiseren binnen de totale sector.

Hogere overheidsbudgetten zijn de hoofdoorzaak van de hoge groeicijfers. Je zou dit ook kunnen opvatten als een correctie op eerdere forse bezuinigingen, maar linksom of rechtsom wordt zo de weg omhoog weer duidelijk ingezet. De extra bestedingen hebben zowel te maken met hogere uitgaven voor bereikbaarheid als met hogere uitgaven voor duurzaamheid. Bij de groeiramingen is rekening gehouden met het ervaringsfeit dat extra middelen vaak niet volledig kunnen worden uitgeput op korte termijn. Zonder deze correctie zou de groei dit jaar nog hoger uitkomen. Voordeel van enige spreiding is dat we dan ook goede mogelijkheden hebben om de hogere productieniveaus in de periode 2020-2023 vast te houden en zelfs nog wat op te voeren.

Betekent de volumegroei van de omzet nu ook een verbetering van de winstgevendheid in de infrasector? Het antwoord is bevestigend. Hogere bezettingsgraden en een stijgende arbeidsproductiviteit zijn gunstig voor de marges. De tarieven kunnen in een aantrekkende markt ook weer wat stijgen en dit draagt bij aan verder margeherstel. Het mkb profiteert relatief sterk van deze ontwikkeling omdat het voornamelijk op de Nederlandse markt is gericht.

Minder gunstig nieuws voor het mkb is er ook: opschaling is zo ongeveer het toverwoord in de bouwagenda en het grootbedrijf heeft hier waarschijnlijk de beste papieren. Daar waar schaalvoordelen belangrijk zijn en standaardisatie veel voordelen biedt, is het zaak om ook binnen het mkb waar mogelijk op te schalen. Daar waar schaalvoordelen minder duidelijk zijn en maatwerk juist extra kwaliteit kan leveren, moet ook voldoende ruimte voor dit maatwerk zijn. Hier ligt een uitdaging voor de bedrijven en hun vertegenwoordigers om die kwaliteit zichtbaar te maken richting de stakeholders. Zo kan optimaal geprofiteerd worden van de betere marktomstandigheden.

 

Drs. Taco van Hoek is sinds 2006 directeur van het Economisch Instituut Bouwnijverheid (EIB). Voordien maakte hij deel uit van de directie van het Centraal Planbureau (CPB).