Bestelauto Expo 2018 Bestelauto Expo 2018

Nu in BouwBelang

Kajsa Ollongren: 'Ambacht mag niet verloren gaan' 

En verder:
+ 10 jaar mkb-kracht van de AFNL
+ Debat kleinschalige vakopleiding
+ Toekomstbestendig door samenwerking 

Afscheid

De Aannemersfederatie viert het tienjarig jubileum. Dat is een heugelijk feit en een moment om eens terug te blikken en vooruit te kijken. Een eerste conclusie is dat het een zeer bewogen periode is geweest. De crisis met veel faillissementen en een sterke terugloop van het ledental bij de branches heeft vele jaren de toon gezet.

Wat is er tijdens die crisis nu toch bereikt voor de bedrijven en hun werknemers? Een goed overzicht hiervan is lastig te geven, want we weten niet hoe het zou zijn gelopen als de belangenorganisaties in de bouw er niet waren geweest. Laat ik me beperken tot een paar zaken die mij zijn opgevallen. 


Een eerste punt is dat de crisis in de bouw steeds nadrukkelijker op het netvlies kwam van de politiek. Dit heeft bijgedragen aan de ‘Van der Laan-gelden’ voor nieuwbouwprojecten, de verlaging van de overdrachtsbelasting en de btw-maatregel voor verbouw en onderhoud. Er waren helaas ook de nodige teleurstellingen. Denk aan het telkens aanscherpen van hypotheeknormen, het beperken van de renteaftrek en de invoering van de verhuurderheffing. Dit alles midden in een crisis met een zeer fragiele woningmarkt. Jammer was ook dat toch al geplande investeringen in de infrastructuur niet wat naar voren konden worden gehaald, maar dat in plaats daarvan ook hier bezuinigingen werden doorgevoerd. Nu moeten de projecten tegen hogere kosten alsnog worden uitgevoerd. 


Maar laten we ons richten op de toekomst en dan zijn er een aantal zaken die mij optimistisch stemmen. Zo zie ik een duidelijke beweging in de sfeer van aanbesteden, waar het belang van een betere samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers steeds meer wordt onderkend. Dit is een onderwerp waar de Aannemersfederatie en enkele personen in het bijzonder inmiddels echt iets hebben bereikt. Ook de positie van het mkb is duidelijk meer in de schijnwerpers komen te staan met aandacht voor kleine bedrijven die met mooi ambachtswerk het verschil willen maken. De inzet van de Aannemersfederatie voor professionalisering bij de bedrijven in combinatie met een naar buiten gerichte houding heeft zeker aan een verbeterde beeldvorming bijgedragen.


Rond het jubileum is er ook een wisseling van de wacht en Henk Klein Poelhuis en Gijs Buijs maken plaats voor hun opvolgers. Dit lijkt mij een goed moment om na vele jaren ook van deze column afscheid te nemen en plaats te maken voor een nieuw geluid. 


Ik wens de Aannemersfederatie en alle aangesloten branches veel voorspoed in de uitdagende jaren die voor ons liggen. 

Drs. Taco van Hoek is sinds 2006 directeur van het Economisch Instituut Bouwnijverheid (EIB). Voordien maakte hij deel uit van de directie van het Centraal Planbureau (CPB).