Nu in BouwBelang

Remedie tegen woningtekort

En verder:
+ Twee woningen per dag   

+ "Goed gevoel over bedrijf" 

+ "Het kan altijd beter"

Winstgroei?

Ondanks problemen rond de stikstofregeling en de PFAS-wet zien bouwondernemers de toekomst vooralsnog positief in. Dat staat in het nieuwe SRA-BiZ-visierapport ’2020 in Zicht’. Voor dit jaar verwachten zij een omzetgroei van 15,6%, tegenover 14,8% een jaar geleden en bijna 17% voor het mkb als geheel. De winstgroei zal waarschijnlijk nog sterker zijn: 18%, versus ruim 7% een jaar eerder.

Daarmee ligt de prognose ruim boven die voor het mkb (13%) als totaal. De verwachting van de ondernemers lijkt strijdig met prognoses over afname van nieuwbouw vanwege PFAS en PAS. Kennelijk schatten de ondernemers de gevolgen anders in.  


Relatief sterke stijging inkoopwaarde

De personeelskosten zullen naar verwachting min of meer in lijn met het mkb-gemiddelde toenemen (+5,1%, tegenover 5,4% voor het mkb). Dat is een minder sterke stijging dan een jaar geleden (7,7%). De inkoopwaarde neemt volgens bouwondernemers sterker toe dan in 2019: +5,1%, versus bijna 2% in 2018.


Energietransitie als kans

Hoewel de vooruitzichten voor de economische groei magerder zijn, brengt de energietransitie voor bepaalde segmenten van de bouwsector heel wat werk met zich mee. De economische ontwikkelingen worden dan ook nog steeds als belangrijke kans voor het komende jaar gezien. Daarbij is een aanzienlijke stijging van de productiviteit nodig en die zal vooral moeten komen uit efficiency. Bouwers noemen efficiënter werken dan ook als grootste kans voor 2020 (bijna 55%).


Grootste bedreigingen

Het tekort aan vakmensen is met afstand de belangrijkste bedreiging voor de bouw (genoemd door 70% van de ondernemers). Een tweede grote bedreiging is de overheid. Er is nog veel onzeker rond de stikstofproblematiek en de effecten daarvan op het verstrekken van vergunningen en lopende bouwprojecten.


Financiële positie duidelijk verbeterd

De financiële positie van bouwbedrijven is duidelijk verbeterd. Uit de analyse van SRA-BiZ blijkt dat het percentage ondernemingen dat aan de financiële verplichtingen kan voldoen, is gestegen van 80,3% in 2017 naar 84% in 2018. Hiermee doet de branche het beter dan het mkb-gemiddelde, dat verbeterde van 80,1% naar 81,7%.


Meer investeren

 

De verbeterde kredietwaardigheid vertaalt zich niet in een bovengemiddelde investeringsbereidheid voor 2020. Bouwondernemers verwachten dat de investeringen met bijna 5% zullen toenemen versus 8,7% voor het mkb-gemiddelde.

 

Harry Marissen AA heeft een accountantspraktijk in Groningen met meerdere bouw- en bouwgerelateerde ondernemingen als klant. Daarnaast is hij bestuurslid van SRA, de grootste koepelorganisatie van accountantskantoren in Nederland.