Nu in BouwBelang

Veilige blikvanger 

En verder:
+ We hebben iedereen nodig
+ Witte stranden en bagger
+ Brandveilige gevel 

‘Nee’ zeggen = innovatie

Het spel is weer op de wagen. De magere jaren lijken voorbij; de tijd om de verliezen van de afgelopen periode weer goed te maken is aangebroken. De markt trekt aan en er is een groeiende behoefte aan materialen en aan vakmensen. De vraag is groot, waardoor steeds meer partijen ‘nee’ kunnen, willen of moeten verkopen, als hun gevraagd wordt werk uit te gaan voeren.

Eén van de redenen die uitvoerenden kunnen hebben om werk af te slaan, is de ervaring opgedaan in de crisisperiode. Zo laat menig bouwbedrijf de woningcorporatie die in de crisis heeft ingekocht tegen de laagste prijs, nu links liggen. De portefeuille zit immers vaak al goed vol; laat de opdrachtgever nu maar eens op de blaren zitten.
Datzelfde gebeurt bij gespecialiseerde aannemers: de regievoerende bouwers die goed zijn geweest tijdens de crisis hebben nu - bewust of onbewust - een streepje voor. Levering van een aantal bouwmaterialen (zoals beton of PIR) is bij vlagen een groot probleem, omdat het met grote vertraging of zelfs helemaal niet geleverd wordt. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat de bouw (weer) vervalt in ‘korte termijn denken’, waarbij de ‘waan van de dag’ regeert.
Dat ‘nee’ verkopen en het korte termijn denken botst met een aantrekkende vraag in onderhoud, renovatie en nieuwbouw bij opdrachtgevers. Die botsing tussen aantrekkende vraag en haperend aanbod leidt - vroeg of laat - tot schaarste. En schaarste is de ideale voedingsbodem, de perfecte prikkel voor innovatie. Er wordt vaak gesteld dat de bouw een niet erg innovatieve sector is. Blijkbaar is het vasthouden aan bekende (lees: traditionele) werkprocessen sterker geweest dan de drang tot structurele vernieuwing, ondanks verwoede pogingen door tal van partijen. 

Mogelijk komt die vernieuwing nu uit onverwachte hoek. De groeiende behoefte aan mensen en materialen dwarsboomt op enig moment de (nu nog) goed gevulde orderportefeuilles. Er komt een moment dat de vragende partijen zich niet neerleggen bij ‘nee’. Dat leidt voor een groot aantal producten, processen en werkzaamheden tot verdergaande robotisering en industrialisatie. Bedrijfsvoeringsprocessen zullen nog meer geautomatiseerd gaan worden, niet alleen binnen bedrijven, zeer zeker ook tussen bedrijven.

Natuurlijk zal technisch vakmanschap nodig blijven in reparatie en mutatie onderhoud. Ook bij het werken aan monumentale panden is vakmanschap een vereiste. Ik verwacht dat in alle overige werkzaamheden en alle onderliggende bedrijfsvoeringsprocessen, inclusief werkvoorbereiding, planning en logistiek in snel tempo zullen automatiseren en digitaliseren. Het vakmanschap in tal van processen wordt vervangen door prefab oplossingen. Dat is immers de enige manier waarop de sector aan de vraag zal kunnen blijven voldoen. Bent u daar klaar voor?

Ferry van Wilgenburg geeft trainingen en advies voor duurzame ketensamenwerking in de bouwsector. Informatie over zijn activiteiten is te vinden op www.bouwketens.nl