BouwBeurs BouwBeurs

Nu in BouwBelang

Zoeken naar kansen biobased  

En verder:
+ Tweeluik sociale wetgeving 
+ Hergebruik straatklinkers 
+ Dossier: beurzen  

De arbeidskracht van uw onderneming

De bouw- en infrabranche wordt op dit moment geconfronteerd met een groot gebrek aan personeel. Mijn advies luidt: eerst de kracht van uw eigen onderneming maximaal te benutten. Want daar is vaak nog veel én snel resultaat te behalen.

Er bestaat geen gulden regel voor hoe je dat aanpakt. Het is zinvol altijd een analyse van uw eigen onderneming te maken. Doe dit aan de hand van onderstaande thema’s:

- Binden van de huidige medewerkers;

- Duurzame inzetbaarheid;

- Efficiënte bedrijfsvoering.

In veel gevallen kunt u hierbij gebruik maken van regelingen die de overheid biedt. Ik zal deze puntsgewijs toelichten.


Binden van de huidige medewerkers
Medewerkers die niet vertrekken hoeft u ook niet te vervangen. Waardering gaat voor veel mensen verder dan een goed salaris. Een goede werksfeer vormt een belangrijke basis, maar denk ook aan persoonlijke aandacht. Voer daarom regelmatig individuele gesprekken, dan weet u wat er speelt. Ook secundaire voorwaarden kunnen de binding versterken, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van gereedschap aan de werknemer. Dit kan vaak belastingvrij. 


Duurzame inzetbaarheid
Duurzame inzetbaarheid is gericht op het zo goed mogelijk en blijvend kunnen inzetten van medewerkers. Dat kan door gezond en veilig werken te bevorderen. Daarbij hoort een gezonde leefstijl en ook door uw medewerkers kansen te bieden en te stimuleren zich te ontwikkelen. Voor het inhuren van externe deskundigheid kunt u een beroep doen op een ESF-subsidie, waardoor u 50 procent van de kosten vergoed kunt krijgen. Het laatste aanvraagtijdvak voor deze subsidie is 8 t/m 12 april 2019. 


Efficiënte bedrijfsvoering
Als laatste maatregel adviseer ik uw bedrijfsvoering kritisch onder te loep te nemen. U kunt daarvoor onder meer terecht bij accountantskantoren die aangesloten zijn bij SRA. Zij kunnen u bijstaan via het platform Branche In Zicht. Dat maakt verbeterpunten als planning en werkverdeling inzichtelijk.
Ook bieden innovaties mogelijkheden om uw efficiëntie te verhogen. Heeft u zelf een idee voor een kansrijke innovatie? Dan is het slim om dit uit te werken in een concreet plan. U kunt een deel van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingsuren gecompenseerd krijgen door een vermindering van de afdracht loonheffing (WBSO). Daarnaast bestaan voor innovatie veel subsidie- en financieringsregelingen, zowel landelijk als regionaal.


 

Voordat u nieuw talent aantrekt, doet u er goed aan eerst eigen medewerkers optimaal in te zetten. Dat kost minder en levert direct resultaat!

 

Harry Marissen AA heeft een accountantspraktijk in Groningen met meerdere bouw- en bouwgerelateerde ondernemingen als klant. Daarnaast is hij bestuurslid van SRA, de grootste koepelorganisatie van accountantskantoren in Nederland.