Nu in BouwBelang

Architect van de buitenruimte

En verder:
+ 'Moderne baksteen met oude look'   

+ Nieuwe mbo-opleiding VWN 

+ MKB volgens Jacco Vonhof

De bouw is uitblinker in het mkb

Uit het nieuwe SRA-rapport Branches in Zicht 2019 blijkt dat 2018 voor de bouw een uitstekend jaar is geweest. De Nederlandse woningmarkt floreerde en er was meer ruimte voor investeringen in utiliteitsbouw en infrastructuur. De bouwbranche zag de netto-omzet met 12 procent groeien ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee deed de bouw het fors beter dan het gemiddelde van alle ondernemingen in het mkb (9,6 procent). Ook de winstgroei was met 30 procent fors en veel hoger dan in andere sectoren. Daarmee kan de bouw met recht de uitblinker in het midden en kleinbedrijf worden genoemd. De financiƫle positie van de meeste bouwbedrijven is sterk verbeterd en daarmee is een buffer gerealiseerd voor mindere tijden. De winstgroei ging gepaard met een verbeterde bruto-marge (+13,5 procent), waaruit blijkt dat betere verkoopprijzen zijn gerealiseerd op de inkoop van materialen.

Te weinig handen

Het aantal arbeidsplaatsen in de bouw is het afgelopen jaar wederom fors toegenomen tot 442.000 arbeidsjaren. Ondanks deze groei is er nog steeds sprake van arbeidskrapte, waardoor naar verwachting de loonkosten verder zullen toenemen. Daarnaast heeft ook de bouwbranche te maken met vergrijzing van het huidige werknemersbestand, waardoor de uitstroom van werknemers onvoldoende wordt gecompenseerd door nieuwkomers vanuit het beroepsonderwijs. 

De groei in de bouw zal nog verder doorzetten. Een belangrijke oorzaak daarvoor is de verduurzaming van bestaande en nieuwbouwprojecten. Dit speelt vanzelfsprekend ook de installatiebedrijven in de kaart. Daarnaast is er nog steeds geen evenwicht in de woningmarkt door een tekort aan woningen. Daarom werd door VNO-NCW onlangs een plan gelanceerd voor een ‘taskforce woningbouw’, waardoor honderdduizenden extra woningen versneld kunnen worden gebouwd.


Investeren in groei

De arbeidsmarkt zal op korte termijn niet veel veranderen. Wilt u aan de verwachte verder groeiende marktvraag voldoen, dan zult u uw bedrijfsvoering moeten aanpassen. Eén van de manieren om hier op in te spelen is innovatie, waardoor u met eenzelfde arbeidsaanbod meer bouwvolume kunt realiseren. Daarnaast is het belangrijk dat u continu investeert in uw medewerkers, waardoor zij duurzaam inzetbaar blijven. 

 

Een ander alternatief is te kijken naar de mogelijkheden van zij-instroom. Daarmee trekt u nieuwe medewerkers aan uit andere sectoren dan de bouw. Dit vraagt dan vanzelfsprekend wel om bij- en omscholing en dus een extra investering in uw personeel. Vaak zijn regionale onderwijscentra zeer bereid u hierbij te ondersteunen en bestaan er diverse (regionale-) subsidieregelingen om de kosten voor individuele ondernemers te beperken.

 

Harry Marissen AA heeft een accountantspraktijk in Groningen met meerdere bouw- en bouwgerelateerde ondernemingen als klant. Daarnaast is hij bestuurslid van SRA, de grootste koepelorganisatie van accountantskantoren in Nederland.