Nu in BouwBelang

"Diversiteit maakt werk mooi"

En verder:
+ MKB INFRA: 'betere aanbesteding   

+ Wiebes ziet kansen voor mkb 

+ Stappenplan voor lab

BouwBelang, uw brug naar beslissers in de bouwkolom!

Met beide benen in de bouwput en met beide benen in de directiekamer. Zo ziet het dagelijkse leven eruit van een gemiddelde mkb-ondernemer uit de achterban van de Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra. Hij of zij bepaalt de koers van het bedrijf, kent de regelgeving en moet ook alles over productontwikkeling en de jongste technieken weten.

De wereld van de mkb-bouwondernemer vindt u terug in de redactionele kolommen van BouwBelang, het relatiemagazine van de Aannemersfederatie. De lezer krijgt informatie over beleidsvisies en ondernemersstrategieën, over de mkb-positie op de bouwmarkt en ook over productinnovaties en technologische vernieuwingen. Kortom: over alles wat relevant is voor de bouwondernemer uit het midden en klein bedrijf.

De Aannemersfederatie is de bouw- en infrakoepel voor mkb-brancheorganisaties en bestaat inmiddels ruim tien jaar. In die korte periode heeft de Federatie haar bestaansrecht meer dan bewezen. Zeker 12 brancheverenigingen weten zich weer vertegenwoordigd door een koepelorganisatie die de taal van de achterban verstaat en weet hoe de belangen van maar liefst 1750 bedrijven het best gediend zijn.

 

De ondernemers van al die bedrijven doen hun uiterste best 40.000 medewerkers aan het werk te houden. En verleden jaar was hun gezamenlijke jaaromzet 3,6 miljard euro. Kortom: de Federatie-achterban is en zeer belangrijke factor in de vaderlandse bouweconomie!

 

BouwBelang is vanaf de oprichting van de Aannemersfederatie in 2008 het relatiemagazine van de koepel. Het blad wordt zeer gewaardeerd door de mkb-ondernemers en door alle andere bedrijven en organisaties waar BouwBelang zesmaal per jaar op de deurmat valt. Bijvoorbeeld bij alle Tweede Kamerfracties, gemeentelijke en provinciale overheden, architectenbureaus, waterschappen, grote bouwondernemingen, woningcorporaties en toeleveranciers. De waardering betreft behalve de inhoud ook de heldere, toegankelijke stijl en het duidelijke profiel.

 

In BouwBelang is ook GAzet als katern opgenomen. GAzet, de arbeidszakenkrant van de Aannemers-federatie, richt zich in het bijzonder tot de gespecialiseerde aannemer. Adverteren in GAzet is niet mogelijk.