Nu in BouwBelang

Jakub Keller: 'Elke dag anders' 

En verder:
+ Op weg naar circulair bouwen
+ 'Versterking restauratiesector moet' 
+ 'Jezelf steeds verbeteren' 

“Ik ben gewoon onderdeel van het team”

Vanaf het moment dat hij een jaar of 4 oud was, werd Erik van der Stoel door zijn vader op zaterdagochtend meegenomen langs de projecten waar Roel van der Stoel op dat moment aan werkte. “Terwijl ik bij de machines mocht kijken, wilde mijn vader zien hoe de projecten vorderden. Het duurde niet lang voordat ik op al die projecten wel even in de cabine van een graafmachine zat om rondjes te draaien en later zelf vrachtwagens ging laden. Ja, je kunt wel zeggen dat ik het vak met de paplepel ingegoten heb gekregen”, lacht Erik van der Stoel.

Een kleine 40 jaar later is Erik als directeur en eigenaar zelf verantwoordelijk voor het GWW-bedrijf, dat in 1936 door zijn opa Jacob in Amsterdam werd opgericht. Begonnen als transportbedrijf ontwikkelde het bedrijf zich tot aannemingsbedrijf in grond-, weg- en waterbouw. “De praktijkervaring die ik vroeger als kind en later in de opleiding en tijdens het werk heb opgedaan, maakt dat ik nu het bedrijf kan leiden op een manier die bij mij, maar vooral ook bij het bedrijf past.”
En die manier laat zich volgens Erik het best omschrijven als ‘meewerkend voorman’. “Ja, als er besluiten genomen moeten worden, ben ik degene die de knoop doorhakt. Maar als ik op een klus kom en ik kan me een uurtje nuttig maken als kraanmachinist, doe ik dat ook. Op een werk ben ik gewoon ook onderdeel van het team dat daar werkt”, klinkt het in een van de vele bouwketen die de Amsterdamse Houthaven momenteel rijk is.

Kracht
Dat is volgens Erik ook de kracht van het bedrijf. “Alle vaste medewerkers, achttien man momenteel, zijn letterlijk en figuurlijk onderdeel van Roel van der Stoel. Zij bepalen mede het succes en daarom delen onze medewerkers ook in de resultaten. Als we onderaan de streep winst halen, zien de medewerkers die terug als winstuitkering of tantième. Een filosofie waarin we heilig geloven. En eentje die werkt want het gebeurt wel eens dat vaste medewerkers inleners op de vingers tikken of te kennen geven dat ze beter werk moeten leveren. Het succes van een project is immers ook hun eigen persoonlijke succes.”
Dergelijke waardering van de medewerkers en de platte organisatie van Roel van der Stoel, maken dat de onderneming amper te maken heeft met personeelsverloop. “Onze mensen zijn trouw aan het bedrijf. Ze hebben het naar de zin, weten dat er goed voor ze wordt gezorgd en dat ze aan uitdagende projecten kunnen werken.”

Houthaven

Een aantal van die uitdagende projecten worden in Amsterdam uitgevoerd. Een deel van de medewerkers van Roel van der Stoel werkt alweer een jaar of vijf in de Houthaven waar letterlijk en figuurlijk de basis wordt gelegd van mening woonhuis, appartement en kantoorruimte. “We zijn hier begonnen met een project voor Dura Vermeer/de Nijs. We hebben het grondwerk voor de Pontsteiger en de Kistdam gedaan. Dat hebben we samen met Gebr. Van ’t Hek gedaan. Omdat we samen de opdrachtgever kunnen ontzorgen als het gaat om het grondwerk, hebben we destijds een vof opgericht, Hesto.”
De keuze voor Van ’t Hek was bepaald niet toevallig. “We komen uit dezelfde regio, spreken dezelfde taal. Ook bij Van ’t Hek staat de derde generatie aan het roer en het belangrijkste is dat de combinatie van onze werkzaamheden echt van toegevoegde waarde voor de opdrachtgever is. Van ’t Hek slaat eerst de damwanden en vervolgens de palen. Daarna doen wij de bemaling en vervolgens het grondwerk. Zo kunnen we een bouwput opleveren waarmee de opdrachtgever aan de slag kan.”

Eyecatcher
Voor de Pontsteiger, de opvallende eyecatcher in de Houthaven, werd door de vof eerst een damwand geslagen in het IJ. “Vervolgens hebben we het baggerwerk verzorgd en een zandlaag van 1 tot 3 meter aangebracht. Met behulp van een drainagesysteem hebben we daarna in 3 weken de put droog getrokken. Vervolgens is alles geheid waarna wij het graafwerk weer hebben gedaan.” Daarmee staan wij dus aan de basis van het indrukwekkende gebouw. Ook de Kistdam, de verbinding van het vasteland naar de Pontsteiger is mede door Hesto gerealiseerd.
Een jaar of vijf later wordt gewerkt aan een volgend werk in de Houthaven. “We zijn eigenlijk continu bezig geweest. Momenteel werken we aan een bouwblok voor Vorm Bouw. Daar hebben we al meerdere blokken voor gedaan en inmiddels hebben we ook voor de komende periode al een aantal projecten van Vorm gegund gekregen.”

Goede samenwerking
Geen toevalligheid, zegt Van der Stoel, want de samenwerking met Vorm is erg prettig. “Dat is in onze manier van werken essentieel. Dat je samenwerkt met een partner waarmee je vooruit kunt. We zijn vanaf het begin van ieder project open en eerlijk over het werk. En Vorm is dat eveneens. Dat creëert een team waarin prestaties geleverd worden. En waarin we elkaar wat gunnen. Ik werk liever samen met een fijne partner waarmee ik iedere verdiende euro deel, dan met een opdrachtgever waarmee ik geen klik heb. Dat zorgt voor spanning en doet afbreuk aan het resultaat.”
Ook op andere projecten waar mensen van Roel van der Stoel werken is de samenwerking goed. “We hebben ook een mooie werkvoorraad. Zo zijn de NACH, de 'New Amsterdam CourtHouse' en de Valley aan de Beethovenstraat op de Zuidas aansprekende projecten. Maar ook alle andere blokken hier in de Houthaven zijn ons lief. Het mooie en uitdagende aan ons vakgebied is dat iedereen 20 verdiepingen hoog kan kijken, maar niemand onder de grond!”

Natte ontgravingen

Roel van der Stoel is zich sinds 2002 gaan specialiseren in natte ontgravingen. Daarbij wordt een put eerst deels droog uitgegraven. Vervolgen wordt de put gevuld met water om tegendruk te geven en worden pontons geplaatst waarop de graafmachines komen die de put vervolgens uitgraven tot de gewenste diepte. Als die diepte is bereikt, wordt slib gezogen en een laag grind aangebracht. Vervolgens kan met behulp van onderwaterbeton de te bouwen constructie opgebouwd worden.
“We hebben destijds die stap bewust gezet omdat de vraag naar natte ontgravingen groeide. Eerst met gehuurd materieel en personeel, maar naar verloop van tijd hebben we zelf geïnvesteerd. Inmiddels kunnen we de volledige realisatie van onderwaterbouwputten voor onze rekening nemen.”

Erik van der Stoel

De 41-jarige directeur-eigenaar van Roel van der Stoel bezet sinds 5 jaar de directiezetel van Roel van der Stoel. Hij werkt sinds 2000 in het familiebedrijf dat in 1936 werd opgericht door zijn opa. Eind jaren zestig namen zijn vader en oom het bedrijf over en na een aantal jaren deed zijn oom de aandelen van de hand.
“Ik werkte na mijn studie bij Seignette om ervaring op te doen. Ook bij Markus heb ik als uitvoerder gewerkt. Het was wel het doel om een keer in het familiebedrijf te komen, maar in de zomer van 2000 was mijn vader op zoek naar een uitvoerder en dat was een moeizame zoektocht. Op een gegeven moment zei hij: Erik, het is tijd dat jij erbij komt. Sinds die tijd werk ik in het bedrijf. Eerst gewoon buiten. Op zoveel mogelijk projecten zo hard mogelijk werken samen met de collega’s. En ook àls een van de jongens. Ik denk dat daardoor ook niemand moeite heeft met het feit dat ik nu sinds vijf jaar ineens de baas ben. Collega’s merken daar niet zoveel van want ik ben er niet anders door geworden. We moeten het nog steeds samen doen. Dat is en blijft ook het leuke eraan!”, zegt Erik.