Nu in BouwBelang

Jakub Keller: 'Elke dag anders' 

En verder:
+ Op weg naar circulair bouwen
+ 'Versterking restauratiesector moet' 
+ 'Jezelf steeds verbeteren' 

Mkb First!

De staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer heeft het goed voor met het mkb. De MKB Toets? Goeie zaak! Verder wil ze zoveel mogelijk mkb-ondernemers ontmoeten. Om samen met hen een mkb-ondernemersagenda op te stellen. Nou, dan is ze bij de AFNL aan het juiste adres.

Ze komt, zoals ze zelf zegt, uit het typische ondernemersdorp Volendam. De familie waarin ze is opgegroeid, draagt daaraan zijn steentje bij. Ze weet dat ondernemers hard werken om succesvol te kunnen zijn of – in slechte tijden – het hoofd boven water te houden. En natuurlijk heeft ze uit eerste hand gehoord, dat ondernemers niet blij worden van te veel regels en al helemaal niet als ze contraproductief zijn. Het kost haar kortom geen moeite zich te verplaatsen in de denkwereld van de ondernemer uit het segment klein en middelgroot.

Mona Keijzer: “Het midden- en kleinbedrijf gaat over ondernemen op een menselijke maat, dat past goed bij mij. De mooiste verschijning van de menselijke maat in het mkb is misschien wel het familiebedrijf. Daar hebben we er maar liefst 270.000 van. Bij de meeste werken niet meer dan vijftig mensen. Dankzij de familiestructuur is er continuïteit en dat betekent duurzame lokale en regionale werkgelegenheid. Ervaring gaat over van generatie op generatie en bij elke generatiewisseling is er weer een impuls om te vernieuwen.
Niet zelden slaan familiebedrijven met hun nicheproducten internationaal hun vleugels uit. Bijna elke Nederlandse regio heeft wel zo’n kampioen. Ik denk aan Wiskerke uit Kruiningen die de grootste uienteler ter wereld is. Of aan Bandell uit de Meern, een fabrikant en wereldleider van inpakmachines. Zo zie je maar: het mkb combineert het menselijke maatwerk met wereldwijde trots.”

Die ondernemers zijn essentieel voor de ontwikkeling van een gezonde economie.
“Ondernemers zorgen voor banen en inkomsten. Hierdoor kunnen veel Nederlanders prettig leven. Ze houden de economie draaiende, en dat laten de cijfers zien: in 2016 groeide de economie met 2,2 procent; voor 2017 is de verwachte groei 3,3 procent. In het bedrijfsleven zorgt het mkb voor zeven van de tien banen, en voor meer dan 60 procent van wat bedrijven in Nederland verdienen. 
De bouw neemt een belangrijke positie binnen onze economie in. Met een jaarlijkse productie van zestig miljard euro is de bouw een van de grootste sectoren van de Nederlandse economie. In de sector zijn ruim een half miljoen mensen werkzaam: ze zijn vaak zelfstandig of in dienst bij een mkb’er.
Mkb’ers, zeker ook in de bouw, zijn innovatief en ontwikkelen producten en diensten die de hele wereld overgaan en waar we dus óók nog aan verdienen. Het mkb is het fundament van onze economie en daardoor van onze hele samenleving. Het is dus voor alle Nederlanders van belang dat we het mkb extra ondersteunen en die ondernemers vragen naar wat we als overheid kunnen doen.”

Partner
Wilt u die boodschap ‘Steun het mkb’ ook uitdragen naar de provincies en gemeenten? En hebt u middelen tot uw beschikking om deze daarvan te overtuigen?  
“Ondernemers moeten het gevoel hebben dat de overheid geen obstakels op hun weg legt, maar hun partner is. Dat is het minste wat we kunnen doen voor de enorme bijdrage die zij leveren aan de samenleving. Ik wil er daarom voor zorgen dat regels en wetten zo min mogelijk het ondernemerschap blokkeren. Daarbij moeten we ondernemers duidelijker dan nu het geval is vertellen hoe wij ze met financiering kunnen bijstaan – die kennis ontbreekt nogal eens, heb ik al gemerkt.
Ook zal ik mij er sterk voor maken en alle middelen aanwenden die mij daartoe ter beschikking staan, dat alle overheden hun aanbestedingen toegankelijker gaan inrichten, zodat mkb’ers meer kans maken om grote overheidsopdrachten binnen te halen. Dit doe ik natuurlijk niet alleen, maar in dialoog met provincies, gemeenten, de Kamer van Koophandel, RVO.nl en belangenorganisaties zoals MKB Nederland en VNO-NCW.”

MKB-ondernemersagenda

U zoekt – zoals u hebt aangegeven - de dialoog met mkb-ondernemers. Hoe gaat u daaraan werken?  
“Ik wil graag van de ondernemers zélf, in al hun diversiteit, horen wat er beter kan. Die diversiteit is hun kracht, dat maakt ze het fundament van onze economie, maar dat maakt het ook moeilijk om ze in cijfers en gemiddelden te vatten. Daarom wil ik ze graag met eigen ogen zien en spreken. Ik ben in november direct begonnen met een rondgang langs ondernemers en in het bijzonder mkb’ers verspreid over het hele land. 
Samen met hen wil ik komen tot een MKB-ondernemersagenda. Daarin gaat het ondermeer over de wijze waarop digitalisering álle ondernemers tot voordeel kan zijn. Zo gaan we bijvoorbeeld aan de slag met regionale praktijktesten. Een kandidaat waarmee nu wordt gesproken is het MKB Data Lab. In dit Lab helpen studenten lokale mkb-ondernemers meer te doen met hun data. Data zijn ook in de toekomst interessant voor bouwbedrijven. Samen met de ondernemers wil ik zo verder werken aan onze economische groei.”

MKB Toets

Hoe beoordeelt u de MKB Toets die nu is opgenomen in het regeerakkoord? Heeft u al een beeld van de wijze waarop de toets ingepast wordt in de bestaande controlemechanismen als bijvoorbeeld Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR)?
“Ik ben een groot voorstander van de MKB Toets. Deze toets moet ervoor gaan zorgen dat de visie van kleinere ondernemers meegenomen wordt bij het uitwerken van voorgenomen wet- en regelgeving. Alleen zo zorgen we ervoor dat ons beleid voor elke ondernemer een steun wordt in plaats van een drempel of sta-in-de-weg.  
Toetsen betekent hier: een panel van mkb-ondernemers kijkt kritisch naar de regels. Zijn ze realistisch? Voegen ze iets toe? Of werken ze ergens anders eerder averechts? Dit geeft extra mogelijkheden om de regeldruk te beperken. Het gevolg: betere wetten, minder gedoe, en meer tijd voor zaken waarvoor mkb’ers hun bedrijf zijn gestart. Bovendien kunnen ze dan beter en sneller een bijdrage leveren aan de verdere versterking van onze economie. De ATR ziet erop toe dat de resultaten van de MKB Toets meegenomen worden bij het ontwerpen van nieuwe wetten.”