Kingspan Unidek Kingspan Unidek

Nu in BouwBelang

Mona Keijzer: 'Mkb First' 

En verder:
+ Afwisseling boeit Dennis
+ Corporatie werkt graag met mkb
+ Kruiwagen met hulpmotor 

Kamerleden: ruim baan voor mkb

Het Nederlandse volk heeft zich alweer driekwart jaar geleden uitgesproken en onlangs was het zover: minister-president Mark Rutte is in een nieuwe coalitie aan zijn derde ambtstermijn begonnen en de zetels in de Tweede Kamer zijn opnieuw verdeeld. Partijen hebben wat geschoven met de woordvoerderschappen, waardoor de Aannemersfederatie soms te maken heeft met andere contactpersonen op Economie en Sociale Zaken, de twee meest relevante thema’s waarop de branchevereniging lobbyt. Tijd voor een kennismaking. Wie zijn ze en wat vinden ze van belangrijke mkb-standpunten?

Het is echter ondoenlijk de woordvoerders van alle partijen in één artikel aan het woord te laten. Een selectie is noodzakelijk. De redactie heeft ervoor gekozen in eerste lijn de woordvoerders Economie van de coalitiepartijen enkele vragen voor te leggen. Een keuze die mede ingegeven is door de besluiten die er de komende tijd genomen moeten worden over de invulling van de MKB Toets. AFNL heeft er samen met MKB Nederland keihard aan getrokken om te bereiken dat deze toets in het Regeerakkoord zou komen. Dat is gelukt. 
Wat vinden de woordvoerders eigenlijk van die MKB Toets? En verder is gevraagd naar hoe zij het belang van het mkb voor de Nederlands economie omschrijven, naar hun mkb-aandachtspunten voor de komende periode, naar hun bereidheid in gesprek te gaan met de AFNL-leden en naar hun affiniteit met het midden- en kleinbedrijf.
De woordvoerders zijn de twee oud-bekenden Agnes Mulder (CDA) en Eppo Bruins (ChristenUnie) en twee nieuwkomers, Martin Wörsdörfer (VVD) en Jan Paternotte (D66).

Agnes Mulder (CDA)

“Hergebruik en innovatie hard nodig”


 Belang sterk mkb
“Het mkb is de motor van de Nederlandse economie. Ruim zeven op de tien banen in het bedrijfsleven zijn er gekomen door het mkb. Uit de ‘Staat van het MKB’ blijkt dat in 2016 het mkb is doorgegroeid naar een omzet van 903 miljard euro en 3,3 miljoen voltijdsbanen. Dat is een groei van 30 miljard euro en 92.000 banen ten opzichte van 2015! Daarnaast is het mkb het cement van onze samenleving. Kijk maar naar het sportveld en zie wie er op de sponsorborden staan. Wie maken de lokale intocht van Sinterklaas, de festiviteiten rond Koningsdag en de sporttoernooien mogelijk: dat zijn vaak de lokale mkb-ondernemers.” 

MKB Toets
“De MKB Toets vind ik een zeer positieve ontwikkeling! Het CDA is al jaren voorstander van een mkb-toets en door gezamenlijk op te trekken gaat deze er nu ook echt komen. Want ik ervaar dat mkb’ers nog steeds veel last hebben van regeldruk. Aan dit kabinet de schone taak om de administratieve lasten voor mkb’ers te verlagen.” 

Mkb-aandachtspunten 
“De afgelopen jaren heb ik keer op keer laten weten dat loondoorbetaling bij ziekte aangepakt moest worden. In het Regeerakkoord staat nu dat de loondoorbetalingsperiode voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) verkort wordt van twee naar één jaar. Doel is om het weer aantrekkelijk te maken voor het mkb om meer personeel in (vaste) dienst aan te durven nemen. Je medewerkers zijn immers het kapitaal van je bedrijf! Dit betekent een forse verlichting van de verplichting voor een groot deel van de Nederlandse bedrijven. Ook zet ik mij er al jaren voor in, dat grootbedrijven en overheden facturen aan het mkb sneller gaan betalen. Dit jaar is het gelukt om samen met de PvdA een initiatiefwet aangenomen te krijgen in de Tweede Kamer waarmee betaaltermijnen van 90 en 120 dagen aan banden zijn gelegd. Ook de overheid moet sneller gaan betalen en dat hebben we dan ook opgenomen in het Regeerakkoord, 30 dagen is de norm. Naast financiering bieden de energietransitie en de circulaire economie kansen voor de bouw. De overheid heeft veel werk te vergeven en zal met duurzaamheid in haar inkoopbeleid rekening moeten gaan houden. Ontwikkelingen hebben schaal nodig en de overheid moet haar rol pakken als launching customer. We hebben hergebruik en innovaties hard nodig, met name in de bebouwde omgeving!” 

Ontmoeten
“Ik spreek graag met ondernemers om te horen wat er speelt. Ik ga daarom vaak op werkbezoek. Uitnodigingen daarvoor ontvang ik dan ook graag. Moet wel eerlijk zeggen dat met de kleine meerderheid van de coalitie dat op kamerdagen niet zal lukken. In overleg heb ik op maandagen en vrijdagen zeker mogelijkheden!” 

Affiniteit
“Mijn vader was onderwijzer, maar mijn moeder had met haar zus een galanteriezaak, zoals vroeger een winkel met huishoudartikelen heette. Ik heb haar niet meegemaakt als ondernemer, maar wel haar instelling: aanpakken, nuchter, vriendelijk, enthousiast en altijd kijken naar de behoefte van de klant. Ik ben zelf meer in een adviserende rol terechtgekomen bij ABN AMRO, waar ik het midden- en kleinbedrijf financierde en bij de Kamer van Koophandel. Het ondernemerschap heeft mij altijd getrokken. Misschien komt het er nog eens van.”

Eppo Bruins (CU)

“Het gaat om de banenmotor van onze economie”


Belang sterk mkb
“Het mkb is de banenmotor van onze economie. Dat klinkt misschien als een cliché, maar sommige cliché’s zijn gewoon waar. Het is dus van belang zoveel mogelijk obstakels weg te nemen die instroom van vakmensen in die banen bemoeilijken. Verder komen er veel innovaties uit mkb-ondernemingen voort, met name bij de startups. Ook daar kan de overheid de versnelling stimuleren. In de bouwbranche verlopen innovatieve processen naar mijn smaak nog wat traag. Er is al veel veranderd, dat wel, maar het gaat langzaam en dat zal ongetwijfeld met de stevig verankerde structuren en een behoudende instelling te maken hebben. Toch is het hoogtijd te bewegen, voordat branchevreemde partijen dat gaan doen.” 

MKB Toets
“Regelgeving die goed is voor kleine bedrijven, is goed voor alle bedrijven. Daarom is een MKB Toets een goed idee. De bestaande controlesystemen, zoals Actal, hebben niet kunnen voorkomen, dat er enkele wetten aangenomen zijn die – hoe goedbedoeld ook – ongunstig uitpakken voor het mkb. Dus goed dat er een instrument komt dat daarin voorziet. We moeten met z’n allen wel even kijken naar de precieze invulling. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat een toets – welke dan ook – de besluitvorming in de Tweede Kamer vervangt. De Tweede Kamer neemt ten slotte de beslissingen over wet- en regelgeving. Maar het is niet verkeerd dat een onafhankelijke toets plaatsvindt met deskundige ogen, op nieuwe regels. Want het gaat, zoals gezegd, om de banenmotor van onze economie.” 

Mkb-aandachtspunten
“Als je met mkb’ers praat, merk je dat de grootste zorg het tekort aan vakmensen is. Dus: onderwijs en een leven lang ontwikkelen zijn cruciaal. Ik wil graag dat meer jonge mensen een vak leren en dat ze daarvoor ook waardering krijgen. Zonder slimme vakmensen staat onze maatschappij stil en wordt er geen geld verdiend. Een brede, culturele herwaardering van vakmanschap, techniek en praktische vaardigheden zijn nodig. Dat kun je stimuleren door een goed opleidingssysteem en ook de bereidheid van de bedrijven mensen de tijd te gunnen een opleiding te volgen. Want de veranderingen volgen elkaar snel.” 

Ontmoeten
“Als ik goed geïnformeerd ben, had mijn voorganger op Economie, Carola Schouten, goede contacten met de Aannemersfederatie. Ik zit sinds december 2015 in de Kamer. Ik heb sindsdien al menig bedrijf en vakschool bezocht, maar tot op heden nog geen bijeenkomst van de federatie of een bedrijf uit haar achterban. De komende regeerperiode moeten we daar maar eens werk van maken. Ik kijk ernaar uit.”  

Affiniteit
“Mijn vader startte ooit op onze zolder een eigen productiebedrijf in de kunststofindustrie. Dat heb ik helemaal opgebouwd zien worden. Hoe hij met zijn handen iets maakte, waar iemand anders weer iets mee kon doen; daar heb ik veel van geleerd. Ook ik heb met machines gewerkt en ik weet hoe je ze bouwt en bedient. Ik heb in mijn jeugd ondervonden wat het betekent om op te groeien in een mkb-omgeving. De drive, het ondernemerschap, iets bedenken en dat dan ook tot stand brengen, de genoegdoening daarover en ook de tegenslagen; al die zaken ken in van thuis.”

Martin Wörsdörfer (VVD)

“Mkb’ers voeden kenniseconomie”


Belang sterk mkb
“Het midden- en kleinbedrijf is de motor van onze economie en samenleving. 
Voor de economie zijn ondernemers in het mkb onmisbaar. Hun innovatieve kracht voedt de Nederlandse kenniseconomie en creëert onmiskenbaar economische groei. Belangrijker nog dan die groei zijn de banen die daardoor ontstaan. Een baan is immers zo veel meer dan alleen een salarisstrook aan het einde van de maand. Het mkb zorgt er zo voor dat mensen onderdeel zijn van de gemeenschap waarin zij wonen. Die inclusieve samenleving, waarin we samen de schouders eronder zetten en Nederland vooruithelpen, daarin speelt het mkb wat mij betreft een sleutelrol. Ik ben dan ook ronduit trots dat ik mij in de komende periode mag inzetten voor deze ondernemers.” 

MKB Toets
“Voor de VVD is het van belang dat de regels, die ondernemers in de weg zitten, gemoderniseerd worden of waar nodig geschrapt worden. De MKB Toets die staat opgenomen in het Regeerakkoord is een stap vooruit. Het biedt duidelijkheid voor een grote groep ondernemers die hier al jarenlang om vraagt. De komende jaren is het van belang dat we aan de slag gaan met dit nieuwe instrument. Ik heb er alle vertrouwen in dat we zo ongewenste effecten van beleid voor het mkb voorkomen.” 

Mkb-aandachtspunten
“Uiteraard heeft de VVD speerpunten. Ik noem het verminderen van regeldruk, het aanpakken van overbodige formulieren en het verlagen van de ondernemerslasten. Maar het is natuurlijk veel belangrijker om te weten wat voor de ondernemers telt. Dus ik ga vooral graag met hen in gesprek. Ik ben te bereiken via m.worsdorfer@tweedekamer.nl.” 

Ontmoeten
“Ontmoeten? Zeker weten! Ik ontvang graag de inbreng van de AFNL én uitnodigingen voor alle events.” 

Affiniteit
“In mijn tijd als gemeenteraadslid in de gemeente Den Haag heb ik vaak te maken gehad met ondernemers die zich met passie inzetten voor hun bedrijf en voor de stad. In een snelgroeiende stad als Den Haag waren dat regelmatig mensen uit de bouwwereld. In de raad ging ik graag het gesprek met hen aan. In de Kamer is dat niet anders. Mijn deur staat altijd open.” 

Jan Paternotte (D66)

“Meewerkende overheid is van groot belang” 


Belang sterk mkb
“Het mkb is de ruggengraat van onze economie. Meer dan 99 procent van het totale aantal bedrijven behoort tot het midden- en kleinbedrijf. Miljoenen mensen hebben er hun baan. Als het goed gaat met de Nederlandse bouwsector, gaat het goed met de Nederlandse economie, en andersom. 
Daarnaast zien we dat het de start-ups en mkb’ers zijn die tegenwoordig voor innovaties zorgen. Ze zijn onmisbaar in de hele keten, zeker in de bouwsector. Daarom moeten we deze bedrijven vooral laten doen waar ze goed in zijn: ondernemen. Een meewerkende overheid is daarbij van groot belang.” 

MKB Toets
“We zijn blij dat de bedrijfseffectentoets is uitgebreid met een MKB Toets. Maar nog liever zien we dat het mkb de básis is voor het vaststellen van regelgeving. Bij mij zit dat er wel ingebakken.” 

Aandachtspunten
“We zien nog te vaak dat overheidsdiensten concurreren met ondernemers. Gemeenten die zelf jachthavens of koffietenten uitbaten bijvoorbeeld. Dat moet afgelopen zijn. Daarom werk ik met collega Ziengs aan een voorstel over een aanpassing van de Wet Markt en Overheid. De huidige wettekst schiet tekort en biedt ondernemers onvoldoende bescherming. Dat ga ik aanpakken.”

Ontmoeten
“Absoluut! Ik reis door het hele land voor werkbezoeken. Het is belangrijk om met eigen ogen te zien en zelf te horen van ondernemers waar ze tegenaan lopen. Wat gaat goed, wat gaat niet goed? Het is belangrijk om die contacten te hebben en mooi om te zien waarmee ondernemers bezig zijn. 
Ik ben vooral benieuwd naar de impact van nieuwe technologische ontwikkelingen op de bouwsector, zoals 3D-printing. Wat mij betreft prikken we meteen een datum voor een bedrijfsbezoek wat daarbij aansluit!”

Affiniteit
“Ik heb jarenlang gewerkt bij een kantoor van vijf man in Amsterdam. De investeringen die een kleine ondernemer moet doen om met alle risico's van dien een onderneming met vier man personeel op te zetten zijn fors. Ik kreeg daardoor veel respect voor de ondernemer. 
De bouwmkb'ers ben ik veel tegengekomen in mijn werk voor woningcorporaties. De huizenmarkt is hartstikke krap, maar kantoren en fabrieken staan op talloze plekken leeg. Diep respect heb ik gekregen voor ondernemers die de hele vergunningenhandel lostrekken om van een oud stoffig kantoorpand prachtige woningen te maken. Zo'n project heeft altijd investeringen, een bestemmingsplanwijziging en nog talloze andere grote drempels te overwinnen. Daar heb je lef, creativiteit en ook een hoop uithoudingsvermogen voor nodig.”