Kingspan Unidek Kingspan Unidek

Nu in BouwBelang

Mona Keijzer: 'Mkb First' 

En verder:
+ Afwisseling boeit Dennis
+ Corporatie werkt graag met mkb
+ Kruiwagen met hulpmotor 

“Doen is leren”

Er wordt in ons land nog weleens geklaagd over (beperkende) regelgeving en maatregelen van verschillende overheden. Ook in de bouw. Toch er zijn ondernemers en betrokkenen die lichtpuntjes zien. “Als je kijkt naar ontwikkelingen op het gebied van circulariteit, ontwikkeling van innovatieve producten en CO2-reductie is de Nederlandse overheid best vooruitstrevend”, zegt Jaap Schotanus van Bio Bound.

Volgens Schotanus is hier het besef aanwezig dat de overheid actief moet participeren in duurzaamheid en circulariteit. “Het klimaat verandert, net als sommige ecosystemen, die bovendien uitgeput raken. Zoals de natuur zich voortdurend aanpast aan nieuwe situaties moeten ook wij als mensen veranderen. Daarover zijn internationaal allerlei verdragen en afspraken gemaakt en in ons land wordt daar ook serieus werk van gemaakt.”
Omdenken is daarbij het sleutelwoord, meent Schotanus. “Onze overheid is vaak wel bereid om dingen mogelijk te maken. Vanuit de gedachte dat de praktijk de beste leerschool vormt. Doen en daarvan leren dus. Dat is de snelste manier om de circulaire economie weer een stap dichterbij te brengen. Zonder dat leergeld blijf je hangen in de theorie. Doordat die ontwikkeling in Nederland heel serieus genomen wordt, komen wij momenteel vrij eenvoudig binnen bij overheden en andere opdrachtgevers.”

Olifantengras
Bio Bound maakt betonproducten voor de inrichting van buitenruimtes, zoals straatmeubilair, parkbanden, tegels en trappen. Schotanus: “Maar ook grote verhardingsplaten voor wandel- en fietspaden zitten in ons assortiment. Naast deze cementgebonden producten maken we ook hars- en gerecyclede kunststof gebonden producten.”
Al deze producten hebben een ding gemeen: “Ze bestaan tot 75 procent uit gerecyclede restproducten, waarbij het productvolume voor 50 procent uit olifantengras (Miscanthus) bestaat. Deze grassoort wordt onder andere geteeld in de directe omgeving van Schiphol en was aanvankelijk bedoeld om daar de ganzen te weren van weilanden in de buurt van de start- en landingsbanen”, aldus Schotanus die jarenlang in de traditionele betonindustrie werkzaam was. 
Nadat het gemaaid was, werd het gras eigenlijk alleen gebruikt als veevoer of als strooisel voor stalvloeren. “Toen ik van boer Gert-Jan Petri, die onderdeel uitmaakt van de Miscanthus-groep, hoorde over eventueel gebruik als grondstof, bijvoorbeeld in beton, was ik direct geïnteresseerd. In de tijd van de Romeinen werden er al natuurlijke vezels toegepast in leemmengsels voor zowel de woning- als wegenbouw voor versterking van de constructies, wij zijn gaan kijken of we de kansen van biobeton kunnen vergroten door de toepassingen ervan uit te breiden. Dus niet alleen Miscanthus toevoegen als vezelversterker, maar kijken naar het hele verhaal van de circulaire bouw.”

Circulariteit
De circulaire economie was lange tijd een droom van idealisten, en is nu een waarheid waaraan we niet meer ontkomen. Het traditionele patroon van kopen, gebruiken en weggooien is voorbij. Schotanus: “Afval wordt grondstof voor nieuwe producten, die vervolgens weer afval wordt. Ook daarvoor moeten we bedenken hoe we daar straks mee omgaan voor hergebruik.” 
Voor Bio Bound is het vanzelfsprekend dat het bedrijf hierin een actieve rol speelt. “Geheel volgens de gedachte van de circulaire economie nemen wij onze producten aan het einde van de levenscyclus terug. Het is dan dus afval en wij gaan het vervolgens weer verwerken in het nieuwe product of project. Met dit Bio Bound Take Back System (BTBS) maken wijzelf de cirkel in ieder geval rond.”
Bron van inspiratie voor dit uitgangspunt is volgens Schotanus onder andere voormalig president Barak Obama die ooit stelde: ‘We are the first generation to feel the effect of climate change and the last generation who can do something about it.’

Blauwe economie
In die duurzame gedachte past ook het principe van de ‘blauwe economie’ van Gunter Pauli. Schotanus: “Voorzie in de basisbehoefte van de mens met wat lokaal voorhanden is. Dat is grofgezegd wat Pauli wil bereiken met zijn blauwe economie. Die doelstelling proberen wij te omarmen. Daarom wordt er ook op meerdere plekken in het land geproduceerd om de nadelige milieu-effecten van het transport van onze grondstoffen en producten tot een minimum te beperken. Dat doen onze producten deels door een lager gewicht dan vergelijkbare traditionele betonproducten, en ook door kortere aanvoerlijnen daar waar mogelijk.”
Bovendien heeft Miscanthus de eigenschap tijdens de groei bovenmatig veel CO2 op te nemen. “De plant zet deze CO2 om in de vezels die wij gebruiken voor de productie van BioBound. Doordat we het Miscanthusgras in het beton toepassen, voorkomen we dat het weer CO2-uitstoot veroorzaakt door verbranding of rotting. Die circulariteit maakt het ook zo bijzonder. Daarnaast realiseren we door het gebruik van andere grondstoffen een cementreductie van 30 procent. Niet onbelangrijk aangezien 5 procent van alle CO2 die wereldwijd door toedoen van de mens in de atmosfeer terechtkomt, afkomstig is van de cementindustrie.”

Toepassingen
Is het beton van Bio Bound hét beton van de toekomst? Schotanus: “Zeker niet! Hoewel er veel voordelen aan zitten ten opzichte van traditioneel beton, mist het nog een aantal kenmerken waaraan het – zeker in de woningbouw – moet voldoen. Neem het hele constructieve verhaal. Ons beton is sterk genoeg voor licht constructieve toepassingen in de wegenbouw. Maar voor de constructieve en dragende onderdelen in de woningbouw is het nog te vroeg in het proces.”
Ook binnen de infrasector zijn de constructieve prestaties nog niet te vergelijken met die van gewoon beton. “We zijn continu bezig met de verdere verbetering van onze producten. Zo hebben we bij onze start als pilottraject wegverhardingsplaten op een fietspad geplaatst. Die zijn inmiddels deels gebroken. Daar zijn we niet trots op, maar we zijn wel tevreden met de inzichten en kennis die deze pilot ons gegeven heeft. Want met die kennis hebben we inmiddels versie 2.0 gemaakt die binnenkort op een veendijk geplaatst gaat worden. En ook dat werk gaat ons weer nieuwe inzichten geven waarmee we verder kunnen groeien. “Hoofdstuk 1 van ons jongensboek is net klaar. We beginnen pas: er gaan nog veel hoofdstukken volgen”, aldus Schotanus.   

Fietspad
Zo wordt het biobeton van Bio Bound momenteel toegepast in het vernieuwde fietspad langs de Van der Molenallee in Doorwerth. De rode platen die al aan weerszijde van deze bomenrijke weg liggen, vormen een fraai en duidelijk geheel met de omgeving. “Mede door hun lichtere gewicht zijn onze platen uitermate geschikt op ondergronden als deze. En doordat we de toplaag relatief eenvoudig kunnen kleuren, versterkt het ook de veiligheid van fietsers en automobilisten.”
Het rode fietspad in Doorwerth wordt van de rijbaan gescheiden door een gele rammelstrook. Schotanus: Daarin hebben we een profiel verwerkt zodat automobilisten en fietsers gewaarschuwd worden zodra ze op die band rijden. Ook dat soort extra’s zijn relatief eenvoudig aan te brengen of te verwerken in onze producten. En we merken dat dit de aandacht trekt van potentiële opdrachtgevers. De behoefte aan actief bezig zijn met echte circulariteit is groot.”

LCA en MKI

Belangrijk in de ontwikkeling van (duurzame) bouwmaterialen is onder andere de Levens Cyclus Analyse (LCA) en Milieu Kosten Indicator (MKI). Schotanus: “Dat is een berekeningsmethode die sterk rekening houdt met tal van milieubelastende of juist -ontlastende aspecten. Met een MKI-waarde van €6,05 per kubieke meter presteren onze producten aanzienlijk beter dan gewoon beton dat een MKI van rond de €15,00 heeft. Dergelijke usp’s gaan steeds belangrijker worden. Mede daarom laten wij ook al onze producten en toepassingen testen door onafhankelijke instanties. We willen wel bewijs kunnen overleggen als we het hebben over de prestaties van onze producten. Klanten hoeven niet alleen op mijn blauwe ogen af te gaan”, zegt een lachende Schotanus.