Nu in BouwBelang

"Deadlines railinfra uitdagend"

En verder:
+ Gebouwde omgeving is energiebron   

+ De meerwaarde van tegels 

+ Duurzaam centrumgebouw

Miljard euro tegen stikstof

De Aannemersfederatie ziet in het Kabinetspakket voor de oplossing van het stikstofprobleem, maar een gedeeltelijke oplossing van het probleem. Voor een deel van de woningbouw kan de vergunningverlening weer worden vlot getrokken. Maar er is nog geen oplossing voor toekomstige economische ontwikkelingen zoals voor de aanleg van nieuwe infra en het mogelijk maken van mobiliteit en logistiek. Voor de uitstoot van stikstof na de bouwfase – de gebruiksfase – is met dit Kabinetspakket nog steeds een vergunning nodig en er nog steeds onvoldoende ontwikkelruimte. Met name veel infraprojecten worden juist geblokkeerd door die gebruiksfase.

Het kabinet trekt tussen volgend jaar en 2030 een miljard euro extra uit om de bouw uit het slop te trekken. De helft van dat bedrag gaat naar schonere vrachtwagens en machines, zodat de bouw en sloop minder stikstof uitstoten, zo verklaarde landbouwminister Carola Schouten vorige maand aan de Tweede Kamer. De andere half miljard euro blijft nog even op de plank liggen. Dit kan later voor de bouw of andere stikstofmaatregelen worden ingezet. 


Schonere bouw

Bovenop het reeds eerder door het Kabinet aangekondigde bedrag komt dus geld voor een schonere bouw. Dat is voor het kabinet belangrijk, omdat het gebrek aan woningen een van de meest prangende politieke dossiers is. De uitstoot van woningbouw is bovendien slechts tijdelijk. Voor groene energieprojecten geldt zelfs dat de aanleg ervan dan wel vervuilend is, maar het project zelf juist bijdraagt aan bijvoorbeeld de energietransitie, als het er eenmaal staat.