Nu in BouwBelang

"Deadlines railinfra uitdagend"

En verder:
+ Gebouwde omgeving is energiebron   

+ De meerwaarde van tegels 

+ Duurzaam centrumgebouw

Nieuwe Stimuleringsregeling BBL

Sinds 1 november is het voor opleidings- en individuele leerbedrijven mogelijk een aanvraag in te dienen voor de nieuwe stimuleringsregeling BBL. De cao-partijen in de Bouw & Infra hebben hiertoe besloten om de instroom en het behoud van vakkrachten in de sector te bevorderen. Deze instroom en het behoud staan onder druk wegens omstandigheden als corona, stikstof en PFAS.

De regeling is beschikbaar sinds 1 november 2020 en onderdeel van een breder pakket aan maatregelen om vakkrachten te behouden voor de sector. De regeling wordt uitgevoerd door het Volandis Fonds.

Opleidingsbedrijven die een leerling-werknemer in dienst hebben die tussen 1 juli 2020 en 30 juni 2021 start of is gestart met een BBL-opleiding (niveau 2 of 3) komen in aanmerking voor de stimuleringsregeling BBL. De subsidie is door de cao-partijen vastgesteld op een bedrag van € 1.250,-. Deze wordt in twee delen uitgekeerd: een aanvangssubsidie van € 500,- bij begin van de opleiding en een afrondingssubsidie van € 750,- bij diplomering.


Voorwaarden 

Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moet er aan verschillende voorwaarden worden voldaan. De belangrijkste zijn:

- de leerling-werknemer is gestart met een opleiding BBL in de periode 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021;

- de werkgever (opleidings- of individueel leerbedrijf) valt onder de cao Bouw & Infra;

- de leerling-werknemer heeft een arbeidsovereenkomst van tenminste 32 uur per week;

- de aanvrager is een erkend leerbedrijf;

- het opleidingsbedrijf zorgt ervoor dat de subsidie zichtbaar ten goede komt aan het inlenende bedrijf.


Aanvragen 

Bedrijven die gebruik willen maken van deze stimuleringsregeling kunnen de volledige aanvraagprocedure digitaal doorlopen via het Leermeesterportaal van Volandis.