Bouwproductie krimpt in 2020

De bouwproductie krimpt door de coronacrisis in 2020 beperkt met 2 procent. Door de volle orderboeken van voor de coronacrisis kunnen bouwbedrijven voorlopig nog wel aan de slag. In 2021 slaan de gevolgen van de coronacrisis echter verder toe. Minder financiële ruimte bij consumenten en afnemende investeringen in bedrijfsgebouwen laten de bouwsector dan verder krimpen, zo stelt het ING Economisch Bureau in het onlangs gepubliceerde Vooruitzicht bouw.

“Ondanks de coronacrisis was de productieuitval in de bouw in de eerste helft van 2020 nog beperkt. De bouw is dan ook laat cyclisch, want bouwbedrijven werken vaak aan langlopende projecten die al voor de uitbraak van het coronavirus waren aangenomen”, aldus Maurice van Sante van het ING Economisch Bureau, “Hierdoor lag de bouwproductie maar circa 2 procent lager in het tweede kwartaal dan eind 2019, terwijl de totale Nederlandse economie met bijna 10 procent kromp in deze periode.”


Gevolgen merken

In de woningbouw was de afgelopen jaren vooral de aanbodzijde een beperkende factor. Schaarste aan bouwlocaties en (sinds een jaar) ook de stikstofmaatregelen beperkten de afgifte van bouwvergunningen. De coronacrisis zorgt voor oplopende werkloosheid en een verslechterde financiële positie bij veel consumenten. Dit vergroot de kans dat nu ook de vraagkant een beperkende factor voor productiegroei in de bouw wordt. 

Een afnemende vraag remt de nieuwbouwproductie omdat de bouw van projecten vaak pas start als minimaal 70 procent van de woningen verkocht is. Het consumentenvertrouwen ligt sinds april al veel lager en ook de koopbereidheid is flink gedaald, al was er in juli wel enige verbetering te zien in dit vertrouwen.


Nieuwbouw extra gevoelig

Nieuwbouw is vergeleken met bestaande bouw extra gevoelig voor de economische onzekerheid, zo stelt het ING Economisch Bureau. “Een koper koopt een nieuwbouwwoning en krijgt vaak pas na een jaar de sleutel als het afgebouwd is. Daardoor moet hij zijn huidige woning langer aanhouden en kan deze bij een koophuis pas later verkopen. Dit geeft extra risico’s over de verkoopprijs van de oude woning en ook over het eigen inkomen. Heb ik dan nog wel een baan? Als ook het aanbod van bestaande woningen komende tijd door de coronacrisis toeneemt, zullen huizenzoekers hierdoor ook vaker voor een bestaande woning kiezen in plaats van een nieuwbouwwoning.”


Verdere krimp in 2021

Door het laat-cyclische karakter van de bouwsector krimpt de bouw in 2020 nog maar beperkt met naar verwachting 2 procent. In 2021 gaat de bouwsector de gevolgen van de coronacrisis echt merken en verwacht ING Economisch Bureau dat de sector met circa 5 procent terugloopt. Minder financiële ruimte bij consumenten en afnemende investeringen in bedrijfsgebouwen laten de bouwsector dan verder krimpen.