‘Rijksoverheid zorg dat bouwopdrachten kunnen doorlopen’

Vanuit de Aannemersfederatie, waar in deze coronatijd alle AFNL-branches tweewekelijks digitaal bij elkaar komen, geven alle partijen aan dat op dit moment nog wel kan worden doorgewerkt, maar dat de opdrachten op verschillende fronten opdrogen, zeker na de zomer. Met name opdrachten bij gemeenten, provincies en via woningcorporaties komen stil te liggen.

Veel gemeenten geven aan te weinig financiële middelen te hebben om opdrachten naar voren te halen, ook ten gevolge van een gemis aan inkomsten door corona, zoals parkeergelden en toeristenbelasting, maar ook door extra uitgaven ten gevolge van corona vanwege de uitkeringen aan zelfstandigen. 

Bij veel woningcorporaties spelen problemen met werken achter de voordeur vanwege corona. De Aannemersfederatie en Stichting AFNL-NOA pleiten er daarom bij ministeries en Tweede Kamer voor dat het Rijk investeert in geoormerkte gemeentelijke fondsen om ervoor te zorgen dat opdrachten van lagere overheden door blijven lopen en naar voren worden gehaald. 

 

Noodmaatregelen voor laatcyclische bouw

Om werken ‘achter de voordeur’ via onder meer woningcorporaties beter mogelijk te maken komt er op korte termijn informatievoorziening voor consumenten om te laten zien hoe in coronatijd veilig kan worden gewerkt. Als opdrachten bij gemeenten en woningcorporaties mogelijk worden, zijn regelingen minder hard nodig. Maar, gezien het terugvallen van opdrachten op dit moment pleiten AFNL-NOA ook voor het door laten lopen van noodmaatregelen voor de sector bouw, afbouw en infra, daar deze laatcyclisch zijn. En, het kan niet zo zijn dat nu andere economische sectoren weer gaan draaien, er straks niets meer is voor bouw-, afbouw en infra, die tot nu toe de gehele coronaperiode zo goed en veilig mogelijk hebben doorgewerkt. De regelingen die er zijn, zullen hard nodig zijn, daar verwacht wordt dat in deze sector de klappen nog komen - en zeer fors zullen zijn. Tenzij we met z'n allen (overheden, grote opdrachtgevers, woningcorporaties en particulieren) in staat zijn opdrachten voor de bouw, afbouw en infra naar voren te halen.

 

Werkbare regels voor iedereen

Ook is er bij AFNL-NOA zorg voor werkbare regels voor iedereen. Het gevaar zit er in dat na de eerste periode regelingen worden aangescherpt waarvan straks de bouw, afbouw en infra de wrange vruchten plukt. Daarnaast doet AFNL-NOA een oproep aan alle branches en ondernemers in de bouwketen het werkbaar te houden in de keten en coronaclausules door risico’s op elkaar af te wentelen te voorkomen. Tenslotte doet AFNL-NOA een moreel appel op alle branches en ondernemers om geen misbruik te maken van de noodmaatregelen, want dan vinden straks de laatcyclische sectoren de hond in de pot.