‘Maak de regeling MKB-Bouw-proof’

Hoewel de Stichting AFNL-NOA in eerste aanleg blij is met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) van het ministerie van SZW, roept de stichting minister Koolmees op de regeling snel ‘MKB-proof’ te maken. Vooral omdat al snel na het uitbreken van het coronavirus duidelijk werd dat een derde bouwcrisis in twaalf jaar tijd op de loer ligt, is het belangrijk de regeling ook na 31 mei in stand te houden, aldus de stichting in een brief aan de minister.

‘Het feit dat er op korte termijn een tegemoetkoming in de loonkosten wordt geboden aan ondernemers die omzetverlies lijden vanwege de coronacrisis, wordt zeer op prijs gesteld’, zo laat de stichting aan de minister weten. In reactie op de uitbraak van het coronavirus hebben het Rijk en de bouw- en technieksector het protocol ‘Samen Veilig doorwerken’ vastgesteld. ‘Met dit protocol willen we stilval in de bouw zoveel mogelijk voorkomen. Mkb-ondernemers zijn hiervoor echter afhankelijk van leveranciers en opdrachtgevers; hoofdaannemers, corporaties, overheden en particulieren.’

Het signaal dat AFNL-NOA nu veelal ontvangt is dat bestaand werk nog afgemaakt kan worden, maar dat nieuwe opdrachten uitblijven. ‘De bouw verwacht dan ook pas na 31 mei de grootste klappen te krijgen ten gevolge van deze crisis. We doen daarom een dringend oproep aan u om ook na 31 mei gebruik te kunnen maken van de NOW. Met daarbij uiteraard ook meetperiodes die daarbij passen.’


Per bedrijfsonderdeel  

Tevens pleit AFNL-NOA ervoor om niet alleen in concernverband een beroep te kunnen doen op de regeling, maar ook als er maar één bedrijfsonderdeel te maken krijgt met meer dan 20 procent omzetverlies. ‘Door de noodmaatregel nu uit te smeren over het gehele concern, komen ondernemers wellicht niet in aanmerking voor de regeling, waardoor er toch ontslagen gaan vallen. Juist in de sector die in de vorige crisis al veel mensen is kwijtgeraakt, is dit absoluut niet wenselijk.’


Dubbele boete 

Als de opdrachten wegvallen, valt de hele bouw stil, zo waarschuwen de briefschrijvers. ‘En dan wordt het ook een lastige keuze als het over medewerkers gaat. Liefst behouden ondernemers hun medewerkers met steun via de NOW. Maar mocht het echt slecht gaan en je moet medewerkers alsnog ontslaan, dreigen er én de boete vanuit de NOW én de transitievergoeding, die op dat moment weer hoger is dan een paar maanden daarvoor. Dat kan in zo’n crisissituatie zomaar het faillissement van het bedrijf betekenen.’ 

Daarnaast vraagt AFNL-NOA om voor de bouw een andere referentieperiode te kiezen dan januari. ‘Januari is over het algemeen een maand waarin minder werk wordt uitgevoerd.’