GA-Platform Restauratie

Ruim 400 gespecialiseerde bedrijven die aan de basis staan van het onderhoud en de restauratie van de Nederlandse monumenten, hebben zich verenigd in het GA-Platform Restauratie. De bedrijven, aangesloten bij elf brancheorganisaties, presenteren zich op de recent gelanceerde website www.ga-platformrestauratie.nl en richten zich op monumenteneigenaren die werkzaamheden aan hun pand moeten laten verrichten, beleidsmakers, politici en niet in de laatste plaats voor jongeren, die geïnteresseerd zijn in monumenten en willen werken aan hun behoud en voortbestaan.

Het GA-Platform Restauratie wordt gevormd door van oorsprong puur ambachtelijke bedrijven, waarin vakmanschap met hoofdletters wordt geschreven. Leidekkers, glazeniers, molenmakers, steenhouwers, timmermannen, smeden, rietdekkers, restauratieschilders, erfgoed hoveniers, voegers en metselaars. Die laatste twee beroepsgroepen zijn ook in Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) vertegenwoordigd.

De elf branches treden hiermee voor het eerst gezamenlijk naar buiten om de aandacht te vestigen op hun cruciale bijdrage aan het behoud van het cultureel erfgoed in Nederland. Alle betrokken bedrijven werken volgens de kwaliteitsrichtlijnen voor monumenten, die zijn opgesteld door de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM).


Kwaliteit ondernemerschap

Het GA-Platform Restauratie werkt daarnaast hard aan de kwaliteit van het ondernemerschap van de brancheleden. Omdat betrokken ondernemers veelal primair ambachtelijk zijn geschoold en ambachten vaak van generatie op generatie overgaan, wil het ondernemerschap nogal eens wrikken. Via tal van workshops, met bijdragen van OC&W en ERM, wordt het ondernemerschap op een hoger peil gebracht.

Het vakmanschap, onmisbaar in de sector, dreigde tijdens de vorige dubbele crisis verloren te gaan waardoor onherstelbare schade aan het monumentenbezit zou worden toegebracht. Inmiddels hebben alle branches, met steun van het Ministerie van OC&W, hun opleidingen weer op orde gebracht en geactualiseerd en is de instroom van leerlingen weer op gang gekomen. Inmiddels registreert het GA-Platform Restauratie weer een 150-tal leerlingen in opleiding. Alle opleidingen worden gecoördineerd door het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE). Het NCE is in het gat van de opleidingen gesprongen, dat de ROC’s noodgedwongen hebben laten vallen.