KiK toegelaten voor Wkb

Het KOMO-instrument Kwaliteitsborging (KiK) is toegelaten als onafhankelijk instrument voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Het gaat voorlopig om een toelating tot aan de ingangsdatum van de Wkb: 1 januari 2021. KiK is geschikt voor alle soorten bouwwerken en gevolgklassen.

die gelden voor kwaliteitsborgingsinstrumenten in relatie tot de Wkb. De KiK-tool is niet alleen voor de kwaliteitsborger beschikbaar, maar ook voor elke partij uit de bouwketen die aan de slag wil met de nieuwe wetgeving in proefprojecten. 

Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van KiK en de KiKCampus. Die campus is een serviceorganisatie die aannemers en anderen in de bouwkolom een eenvoudige instap biedt naar werken volgen de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen.