Meerderheid mkb houdt last van laatbetalers

Uit recent onderzoek van MKB-Claim over de snelheid waarmee mkb-bedrijven betaald worden door hun klanten, blijkt dat 56 procent van de ondernemers last heeft van laatbetalers. Deze ondernemers moeten gemiddeld €13.500,- per jaar afschrijven op niet betaalde facturen. Het onderzoek is uitgevoerd onder vooral kleine ondernemers uit de bouw- en transportwereld: 62 procent van de ondervraagden heeft minder dan vijf personeelsleden.

De belangrijkste redenen die worden opgegeven als oorzaak voor het late betalen zijn: bewuste keuze (32 procent), laksheid (24 procent) en krap bij kas (16 procent). 

Van de ondervraagde bedrijven hanteert 59 procent een betalingstermijn van 30 dagen en 22 procent een betalingstermijn van 14 dagen. Opmerkelijk is dat een op de zeven ondervraagden de factuur nog traditioneel per post verstuurd; in de overige gevallen wordt gekozen voor e-mail (79 procent) of een andere digitale oplossing.

De belangrijkste tips die ondernemers aan elkaar geven om het laat betalen van facturen te voorkomen, is om vooraf betaalafspraken met de klant te maken en direct telefonisch contact op te nemen als die afspraken niet worden nagekomen. Een andere tip is de klant vooraf (een deel) van de factuur te laten betalen.