AFNL-NOA verrast over wetsvoorstel

De Stichting AFNL-NOA is verrast door het conceptwetsvoorstel ‘toezicht discriminatievrije werving en selectie’. Dat schrijft AFNL-NOA-voorzitter Sharon Gesthuizen in een brief aan staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

AFNL-NOA is onaangenaam getroffen door de wijze waarop met dit voorstel lijkt te worden ingevuld waarom en hoe een werkgever in bouw, afbouw of infra medewerkers in dienst neemt dan wel heeft. ‘Uiteraard is het voorkomen van discriminatie en gelijke kansen op de arbeidsmarkt een loffelijk streven en dat streven ondersteunen wij van harte. In de bouw en afbouw werft een werkgever echter niet op afkomst, geslacht of een gebrek, maar op kwaliteit en vakkennis. Het voorstel ademt achterdocht waarin wij onze branche niet herkennen; wij voelen ons dan ook genoodzaakt op te komen voor de goede intenties van onze ondernemers.’ 


Administratieve lasten

AFNL-NOA is van mening dat dit voorstel vooral voor de mkb’ers de administratieve lasten verder gaat vergroten. Bovendien, zo stelt Gesthuizen in de brief, zal het niet de oplossing zijn voor het daadwerkelijke probleem. Door bij voorbaat alle ondernemers te belasten met het schriftelijk bewijzen van onpartijdigheid, wordt het doel voorbijgeschoten. 

‘Wij zijn een groot voorstander van het opsporen van feitelijke discriminatie en voor een stevige aanpak van iedere vorm daarvan, maar voelen niets voor een positie waarbij ondernemers een veronderstelling dienen te weerleggen. Juist welwillende ondernemers worden hierbij geraakt, hoewel zij niets anders doen dan hun werk en daarbij voor werkgelegenheid in ons land zorgen.’


MKB Toets

Met de input van ondernemers in de MKB Toets die op dit wetsvoorstel is gedaan, lijkt niets te zijn gedaan. ‘Daarnaast heeft het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) het advies gegeven om deze wet niet in te dienen. Dit wordt door ons volledig ondersteund, te meer dit college benadrukt dat dit voorstel onwerkbaar is voor het mkb. AFNL-NOA hoopt dan ook dat u het advies van het college zeer ter harte zult nemen.’ 

AFNL-NOA sluit zich graag aan bij de officiële reactie van MKB-NL/VNO-NCW over dit conceptwetsvoorstel en de uitspraken van Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland hierover. “Om discriminatie te bestrijden moet je goede voorlichting geven.” Vonhof wil geen boetes op procedures. “Dit voorstel kan de prullenbak in.”