Afbouwopleidingen in de lift

Na jaren van terugloop door de bouwcrisis is in het schooljaar 2019-2020 het aantal leerlingen dat een opleiding in de afbouw volgt spectaculair gestegen. Branchevereniging NOA reageert verheugd op de toegenomen leerlingaantallen, die met maar liefst 27 procent gestegen zijn.

Volgens de NOA is er weer veel behoefte aan gekwalificeerde instroom. Om aan de roep van nieuwe leerlingen te kunnen voldoen, heeft de bedrijfstak - mede op initiatief van NOA - een instroomplan ontwikkeld. De regie over dit plan ligt bij Savantis. 

Een belangrijk onderdeel van dit plan is de aanstelling van ambassadeurs die onder andere alle vmbo-opleidingen bezoeken met een bouwgerichte afstudeervariant. Daarnaast zijn ook bedrijven bezocht om na te gaan of werknemers interesse hebben in een opleiding. Het plan loopt nu een jaar en laat al meteen positieve resultaten zien.