Nu in BouwBelang

"Kwaliteiten mkb inzetten"

En verder:
+ Demontabel en circulair beton   

+ Duurzame parel in Alkmaar 

+ "Bescherm het mkb!"

Geen hogere AOW-leeftijd in 2025

In het pensioenakkoord is afgesproken dat de AOW-leeftijd vanaf 2025 aan de ontwikkeling van de gemiddelde levensverwachting wordt gekoppeld. Op basis van een CBS-prognose is nu vastgesteld dat de AOW-leeftijd in 2025 niet verder stijgt.

De overheid heeft wettelijk geregeld dat de leeftijd waarop werknemers recht krijgen op de AOW-uitkering de komende jaren langzamer stijgt dan eerder was afgesproken. Daardoor is de AOW-leeftijd niet vanaf 2021 maar vanaf 2024 67 jaar, en wordt de AOW-leeftijd vanaf 2025 aan de gemiddelde levensverwachting gekoppeld, in plaats van vanaf 2022.
Het CBS maakt vijf jaar vóór een betreffend jaar een prognose van de levensverwachting. Daarom heeft minister Koolmees aan de Kamer laten weten dat de AOW-leeftijd niet omhooggaat in 2025. De levensverwachting stijgt wel, maar niet genoeg voor een hogere AOW-leeftijd in 2025.