Nu in BouwBelang

"Kwaliteiten mkb inzetten"

En verder:
+ Demontabel en circulair beton   

+ Duurzame parel in Alkmaar 

+ "Bescherm het mkb!"

ALV’s in teken van stikstof en PFAS

Het extra programma bij de algemene ledenvergadering van AFNL en MKB INFRA stonden onder meer in het teken van lezingen over de stikstof en PFAS-problematiek. Klaas Romijn van BK Ingenieurs bij AFNL en wetgevingsjurist Ralph Frins bij MKB INFRA bespraken de stand van zaken rond de stikstofproblematiek.

Nog dit jaar treedt waarschijnlijk een ministeriële regeling in werking. De precieze inhoud is nog niet bekend. Op korte termijn komt er in ieder geval een stikstofregistratiesysteem. Dankzij maatregelen als snelheidsverlaging voor auto’s, ander veevoer en een warme sanering van de varkenshouderij ontstaat er ruimte voor projecten in de bouwsector.
De lezingen van Jelle de Gier van BK Ingenieurs bij AFNL en van Martijn van Houten van Expertisecentrum PFAS gaven een goed inzicht in de achtergronden bij de PFAS-norm. Ook deden zij enkele suggesties om de problemen aan te pakken. Vooralsnog is het Tijdelijk Handelingskader van kracht met een norm die sinds 1 december is opgerekt waardoor verplaatsing van grond en bagger weer mogelijk is. 

Bij MKB INFRA gaf daarnaast Johan Middelkamp van lidbedrijf Sallandse Wegenbouw een toelichting op zijn initiatief Dynamisch op Weg. Het gaat om een werkleerbedrijf om met name jonge mensen die wel willen werken, maar er een handje bij geholpen moeten worden. Als het lukt ze via deze route te enthousiasmeren kunnen ze aansluitend een BBL-opleiding volgen. Een navolgenswaardig project waarvoor via MKB IDEE een subsidie van € 200.000 is toegekend.