Nu in BouwBelang

"Kwaliteiten mkb inzetten"

En verder:
+ Demontabel en circulair beton   

+ Duurzame parel in Alkmaar 

+ "Bescherm het mkb!"

Zorgen over MKB-ontzorgverzekeringen bij AFNL-NOA

De Stichting AFNL-NOA luidt de noodklok over de uitblijvende duidelijkheid en communicatie vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, verzekeraars en werkgeverskoepels over de MKB-ontzorgpolissen, die vanaf 1 januari 2020 op de markt komen. Met deze verzekeringen kunnen mkb-ondernemers het risico van doorbetaling van het tweede ziektejaar afdekken.

Een jaar geleden maakten de minister van SZW met de koepelorganisaties voor werkgevers en verzekeraars afspraken over de beperking van risico’s voor ondernemers voor het tweede ziektejaar van hun werknemers. Met behulp van zogeheten MKB-ontzorgpolissen zouden ondernemers per 1 januari 2020 ontlast worden van een deel van de verantwoordelijkheden en verplichtingen. 

“Echter, tot op heden is er noch vanuit het ministerie van SZW, noch vanuit verzekeraars, noch vanuit de werkgeverskoepels actief gecommuniceerd over de zogenaamde MKB-ontzorgpolissen. Onacceptabel voor mkb-ondernemers in bouw, afbouw en infra, die toch al genoeg problemen hebben met de arbeidsmarktregelgeving”, aldus AFNL-NOA in een recente verklaring.


Grote zorgen

Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) en de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) maken zich grote zorgen dat er ‘na elf maanden nog niet duidelijk is gecommuniceerd welk soort ontzorgpolissen er nu zijn, wat hierin is verzekerd en wat de kosten hiervan zijn’, aldus Sharon Gesthuizen, voorzitter van de stichting. Ook de website van het ministerie van SZW ‘hoe werkt Nederland.nl’ geeft geen antwoord op deze vragen.


Zes verzekeringen

Navraag en enig speurwerk op sites van verzekeraars brengt aan het licht dat er: ‘in januari 2020 zes verzuim-ontzorgverzekeringen op de markt komen van een zestal verzekeraars, die samenwerken met gecertificeerde Arbodiensten, geregistreerde bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en casemanagers’. Hierbij wordt op de site van het Verbond van Verzekeraars als volgt gewaarschuwd: ‘Let op! Het kan zijn dat de verzekeraar een specifiek beleid hanteert voor de Arbodienstverlening. Onderzoek daarom altijd eerst welke contracten (en opzegtermijnen) er gelden, zodat je niet in de knel komt.’

Met deze regels moeten mkb-ondernemers die op zoek zijn naar de beloofde MKB-ontzorgpolissen het tot nu toe doen. Gesthuizen roept het ministerie van SZW, verzekeraars en de koepelorganisaties van werkgevers ‘met spoed op nu eindelijk de communicatie naar mkb-ondernemers snel ter hand te nemen’.


Afschaffing tweede jaar

Mkb-ondernemers hebben jarenlang gepleit voor de afschaffing van het tweede loondoorbetalingsjaar bij ziekte en de daaraan gekoppelde reïntegratieplicht. Helaas bleek dit politiek onhaalbaar en moest genoegen worden genomen met de afspraken over de MKB-ontzorgpolissen. ‘Vervolgens is er dan elf maanden na het akkoord en een maand voor het ingaan van de nieuwe polissystematiek nog niet duidelijk naar mkb-ondernemers gecommuniceerd wat voor polissen er nu per 1 januari aanstaande kunnen worden afgesloten in combinatie met welke Arbo- en andere diensten. Dat is onacceptabel. Het opzeggen van eventueel andere verzekeringen en Arbodiensten komt hiermee in het gedrang.’