Architecten meer bezorgd dan EU-collega’s

Nederlandse architecten maken zich beduidend meer zorgen over de impact van de huidige focus op de stikstof-uitstoot op de bouwsector dan Europese collega’s. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau USP onder architecten in acht Europese landen.

Er zijn volgens de onderzoekers diverse verklaringen te geven waarom dit juist zo’n probleem vormt in Nederland en veel minder in andere Europese landen. Nederland heeft relatief gezien, één van de hoogste score in stikstof-uitstoot van

Europa. Nederland is een klein (dichtbevolkt) land met ruim 160 Natura 2000-gebieden, waarvan er 118 bedreigd worden door (te) hoge stikstofniveaus. 

Daarbij komt dat de Nederlandse regering een strikte invulling van de Europese wetgeving hanteert. De Europese regels bepalen dat projecten geen ‘significant’ effect op de natuur mogen hebben, echter de definitie van ‘significant’ wordt niet gegeven. De invulling van de Nederlandse regering van deze EU-regelgeving is zeer strikt en strikter dan bijvoorbeeld Duitsland dat doet. 


Groot effect op bouwsector

De kans dat een bouwproject nabij een bedreigd Natura 2000-gebied ligt én dat het project een significant effect op de natuur heeft, is dus relatief groot in Nederland. Dit resulteert in het grote aantal projecten dat nu het risico loopt op uitstel of zelfs afstel. Het grote tekort aan woningen en de grote urgentie tot bouwen komt hier voor architecten en bouwers nog bovenop. Een groot deel van de Nederlandse architecten, dat denkt dat deze stikstof regulering een groot effect heeft op de bouwsector, verwacht dan ook dat dit met name een probleem wordt in de woningbouw.