Circulair met bouwkeramiek

Tijdens de Dag van de Duurzaamheid presenteerde branchekoepel Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek de poster ‘Circulair met bouwkeramiek’. De visualisatie toont de vele mogelijkheden om met gebakken bouwproducten circulair te bouwen. De toepassingen worden getoond aan de hand van een artist impression van het innovatieve Funda Huis©, samengesteld op basis van voorkeuren van bezoekers van website Funda.

Net als hout, vlas, schapenwol en schelpen is ook klei uit de grote rivieren een hernieuwbare grondstof. Dat is een

natuurlijke en ruim beschikbare, bovendien lokale grondstof. De hernieuwbaarheid blijkt uit wetenschappelijk onderzoek door Deltares in samenwerking met de Universiteiten van Utrecht en Wageningen. 

“Deze oneindig beschikbare primaire grondstof vormt een welkome aanvulling op een op hergebruik en inzet van secondaire grondstoffen gebaseerde circulaire economie”, aldus KNB-directeur Ewald van Hal bij de presentatie. Hij wees daarbij op de meerwaarde van kleiwinning voor de ontwikkeling van nieuwe natuur en de bijdrage aan hoogwaterveiligheid in het rivierengebied.