Klimaatneutraal wonen is nog puzzel

De meeste Nederlanders willen hun woning aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme hitte en wateroverlast. Maar ze weten onvoldoende hoe ze dat moet doen en hoe duur dat is. Dit blijkt uit de Klimaat Adaptatie Monitor van Achmea.

Een kwart van de ondervraagde Nederlanders weet niet wat wordt bedoeld met de term klimaatbestendiger wonen. Van

veel maatregelen om klimaatbestendig te wenen, hebben weinig mensen gehoord. Zo kunnen bij een hittegolf zonwering en gevelbegroeiing helpen en bij forse regenbuien een waterberging op eigen grond. 


Informatie

De meeste Nederlanders geven aan hierover nog nooit informatie te hebben ontvangen. Ze hebben daar wel behoefte aan; 36 procent vindt dat de gemeenten hen moeten informeren over klimaatbestendig wonen. 72 procent van de ondervraagden vindt het klimaatbestendiger maken van woningen zelfs een taak van de overheid. Dit sluit aan bij de oproep van Vereniging Eigen Huis, afgelopen zomer, om bij de regelgeving voor nieuwbouwwoningen meer rekening te houden met het op een natuurlijke manier buitenhouden en afvoeren van warmte.


Toenemende overlast

Door klimaatverandering heeft Nederland vaker last van extreme wateroverlast en hitte. Veel Nederlanders verwachten dat de overlast hierdoor in en om hun woning toeneemt. Toch heeft slechts 1 op de 3 Nederlanders hun woning klimaatbestendig gemaakt, door bijvoorbeeld betere isolatie. Als reden hiervoor noemen ze vooral dat het duur zou zijn.