KNB onderzoekt emissieloos bakken

Branchevereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) gaat de mogelijkheden van duurzame aardgas-alternatieven voor de productie van baksteen, keramische dakpannen en gebakken tegels onderzoeken. De onderzoeksresultaten zijn uiterlijk in 2021 beschikbaar.

Tot nog toe ontbreekt het wereldwijd aan alternatieven voor fossiele brandstoffen om klei op industriële schaal om te zetten in keramische bouwproducten. In de recent gepresenteerde KNB-Duurzaamheidsagenda staat de ambitie dit te willen veranderen. 

Het nu gestarte haalbaarheidsonderzoek maakt deze ambitie concreet. Het kan leiden tot innovatieve doorbraaktechnologie dat wellicht ook buiten Nederland toegepast kan worden. 

Het onderzoek omvat studie naar de invloed van het gebruik van duurzame alternatieven voor aardgas (zoals biogas en waterstofgas) op uiterlijk en technische eigenschappen van het keramische bouwproduct. Ook wordt de samenstelling van de rookgassen in het onderzoek betrokken. 

Ook wordt de toepassing van ‘microwave technology’ onderzocht. Dit deel van het onderzoek richt zich vooral op de mogelijkheden tot het verkorten van de stooktijd, de te realiseren energiebesparing en de mate waarin deze technologie de inzet van fossiele brandstoffen kan vervangen. 

Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland. Deze beschouwt de keramische industrie als een belangrijke economische sector en wil deze ook in de toekomst graag voor de regio behouden. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het eveneens in Gelderland gevestigde TCKI; een in keramische procestechnologie gespecialiseerd onderzoeksinstituut.