Nu in BouwBelang

Architect van de buitenruimte

En verder:
+ 'Moderne baksteen met oude look'   

+ Nieuwe mbo-opleiding VWN 

+ MKB volgens Jacco Vonhof

MKB-Toets verankerd in wetgeving

AFNL en NOA zijn zeer verheugd dat de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat de MKB-Toets op toekomstige wet- en regelgeving nu verankerd in het wetgevingstraject. Hiermee wordt de MKB-Toets, waarvoor AFNL en NOA jarenlang hebben gepleit, rijksbreed geïmplementeerd.

De door de VVD ingediende en door de Tweede Kamer aangenomen motie, waarbij alle departementen de MKB-Toets moeten gaan toepassen op voor het mkb relevante wetgeving, is daarbij een stevige steun in de rug, zo laten beide organisaties weten.

Na een aantal pilots met de MKB-Toets, die inmiddels zijn geëvalueerd door het ministerie van EZK, was duidelijk dat de toets die door mkb-ondernemers wordt uitgevoerd in de voorfase van wetgeving, daadwerkelijk effect heeft op de uitvoerbaarheid van regels voor het mkb. 


Van tafel of bijgesteld

De staatssecretaris van EZK geeft in haar brief aan de Tweede Kamer aan dat de pilots met de MKB-Toets positief zijn verlopen. Positief in die zin, dat op basis van de Toets door mkb-ondernemers toekomstige wet- en regelgeving van tafel is gegaan of is bijgesteld.

Met het breed implementeren van de MKB-Toets door de staatssecretaris en de motie ‘Pas-toe-of-leg-uit’, wordt de MKB-Toets nu – bijna drie jaar na de eerste hiertoe ingediende moties door Monasch en Graus – een feit. 

AFNL en NOA hopen dat met deze MKB-Toets mkb-ondernemers in de toekomst worden gespaard voor hoog overvliegende wet- en regelgeving die in de mkb-praktijk niet blijkt te werken.