Nu in BouwBelang

Architect van de buitenruimte

En verder:
+ 'Moderne baksteen met oude look'   

+ Nieuwe mbo-opleiding VWN 

+ MKB volgens Jacco Vonhof

Monasch voorzitter ERM

Jacques Monasch volgt Harry van Waveren op als voorzitter van de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). Binnen ERM werken overheden, opdrachtgevers en het bedrijfsleven samen aan het goed onderhouden en restaureren van ons monumentaal erfgoed.

Monasch (1962) was onder meer PvdA-Tweede Kamerlid en woordvoerder Kunst en Cultuur en Wonen en Bouwen. Hij maakte zich sterk voor diverse zaken rond het instandhouden en mogelijk maken van restauraties van ons erfgoed, zoals een forse uitbreiding van het budget via de BRIM-regeling voor de grote kerken, het behoud en versterken van musea en het behoud van historische molens. 

Als nieuwe voorzitter van ERM gaat hij bijdragen ‘aan het verder op de kaart zetten van de lange termijndoelen en aan de kennisoverdracht en communicatie’.