Nu in BouwBelang

Architect van de buitenruimte

En verder:
+ 'Moderne baksteen met oude look'   

+ Nieuwe mbo-opleiding VWN 

+ MKB volgens Jacco Vonhof

Baksteenindustrie weer dichtbij 1 miljard

De Nederlandse metselbaksteen heeft een goed jaar achter de rug. In 2018 wist de afzet op de binnenlandse markt zich te herstellen met een plus van 6 procent en de export groeide krachtig maar liefst 19 procent. Hiermee komt de afzet metselbaksteen weer vlak bij de psychologisch belangrijke grens van 1 miljard Waalformaat, die voor het laatst in 2008 werd gepasseerd.

Dat blijkt uit Jaarverslag 2018 van branchevereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB). In 2018 groeide de totale afzet van de Nederlandse metselbaksteen met 11 procent naar 974 miljoen Waalformaat. Deze groei is exportgedreven, hoewel ook de binnenlands afzet weer zijn weg naar boven wist te vinden. In 2017 daalde deze nog met twee procent. De afzet straatbaksteen bleef met een plus van 1 procent vrijwel onveranderd na een jaar eerder met dubbele cijfers te zijn gegroeid.


Onzekere toekomst

Ondanks deze optimistische ontwikkeling is het de vraag of de psychologisch belangrijke afzetgrens van 1 miljard Waalformaat metselbaksteen binnen afzienbare termijn weer bereikt gaat worden. De dreiging van een stagnerende groei van de binnenlandse woningnieuwbouw in de komende jaren en onduidelijkheid op de voor de Nederlandse baksteenindustrie relevante Britse markt maken dit onzeker.  


Sector in transitie 

Uitdagingen op het gebied van de energietransitie in de industrie en van de gebouwde omgeving zetten de kleiverwerkende fabrikanten aan om gericht na te denken over de toekomst. Een nieuwe Transitie- en Innovatieraad Keramiek moet de industrie hierbij gidsen. 

De sector ziet goede kansen voor het gebakken kleiproduct in een circulaire bouweconomie. Daarin staan nu vooral hergebruik en inzet van secondaire grondstoffen centraal. KNB bepleit nadrukkelijk daarbij ook de rente van natuurlijk kapitaal te betrekken, doelend op nieuwe natuur, de bijdrage aan waterstandsverlaging en het op diepte houden van vaarwegen door kleiwinning voor bakstenen en keramische dakpannen. 


Realiseerbaarheid bouwopgaven 

Bij de presentatie van het jaarverslag toonde KNB-voorzitter Han Noten zich positief over de mogelijkheden van de industrie om aan te sluiten bij de eisen van een duurzame en klimaatbewuste samenleving. “Er is aan product- en proceszijde voldoende innovatiekracht in onze industrie én er is de wil om te veranderen”, aldus de KNB-voorzitter.