Nu in BouwBelang

Architect van de buitenruimte

En verder:
+ 'Moderne baksteen met oude look'   

+ Nieuwe mbo-opleiding VWN 

+ MKB volgens Jacco Vonhof

Een op vijf bouwvakkers uit buitenland

In de periode 2015-2017 is het aantal buitenlandse arbeidskrachten in de bouw met ongeveer 20 procent gestegen naar een niveau van ruim 40.000 personen. Daarmee is op dit moment naar schatting ruim een op de vijf arbeidskrachten op de bouwplaats van buitenlandse komaf.

Kijkend naar groei is de inbreng van buitenlandse arbeidskrachten op de bouwplaats nog belangrijker: 40 procent van de groei van de arbeidscapaciteit in de periode 2015-2017 kwam van buitenlandse arbeidskrachten. Indien de groei in dit tempo aanhoudt, zijn er ongeveer 53.000 buitenlandse arbeidskrachten actief in 2020. 

Deze krachtige groei verhoogt de complexiteit op de bouwplaats en vergt extra inspanning van de bouwsector rond communicatie en veiligheid. Dit stelt het EIB in de vorige maand verschenen studie ‘Buitenlandse arbeidskrachten in de bouw’.

Dit is de eerste keer dat het Economisch Instituut voor de Bouw een totaaloverzicht heeft gemaakt van buitenlandse arbeidskrachten in de bouw. 


Spectaculaire groei 

De sterke opleving in de Nederlandse bouwsector heeft geleid tot een spectaculaire groei van het aantal buitenlandse arbeidskrachten. Waar er in 2015 naar schatting 34.000 buitenlandse arbeidskrachten werkzaam waren op de bouwplaats, bedroeg het aantal in 2017 naar schatting 41.000. Het gaat hierbij om werknemers, zzp´ers, gedetacheerden en uitzendkrachten. Belangrijk hierbij was met name de stijging van het aantal Poolse en Bulgaarse werknemers en zzp´ers. Het (veruit) belangrijkste motief voor bedrijven om buitenlandse arbeidskrachten in te schakelen ligt bij het verkrijgen van extra arbeidscapaciteit.


Een kwart in 2020 

Buitenlandse arbeidskrachten hebben een belangrijke rol hebben gespeeld bij de sterke groei van de arbeidscapaciteit in de afgelopen jaren. Indien de groei de komende jaren in hetzelfde tempo doorzet, dan zal het aantal buitenlandse arbeidskrachten doorgroeien naar 53.000 in 2020. Hiermee zullen dan een op de vier arbeidskrachten op de bouwplaats in dat jaar dan een buitenlandse arbeidskracht zijn. De verwachting is dat vanaf 2020 de bouwarbeidsmarkt in een wat rustiger vaarwater komt, waardoor kan de groei van het aantal buitenlandse arbeidskrachten in latere jaren dan wat kan afvlakken.


Communicatie

Uit het onderzoek blijkt dat communicatie en veiligheid de belangrijkste aandachtspunten zijn als het gaat om het werken met buitenlandse arbeidskrachten. Waarbij geldt dat problemen rond veiligheid ook vaak met communicatie te maken hebben en dat op het moment dat de communicatie verbeterd wordt, veiligheid ook zal verbeteren. Met de sterke stijging van het aantal buitenlandse arbeidskrachten ligt er voor de communicatie een belangrijke opgave bij zowel de bedrijven als de paritaire organisaties. Die hebben dat overigens goed opgepakt met het initiatief ‘Bouwspraak’.