Nu in BouwBelang

Kasteel verliest roze kleur

En verder:
+ 'Eerst rekenen, dan knopen doorhakken'   

+ Plus-Op-de-Meter in Voorhout 

+ Slooplocatie levert bouwdelen

Opleidingsaanbod voor energietransitie

Eind januari ondertekenden dertien organisaties uit het mbo, het bedrijfsleven en de overheid het convenant mbo-aanbod Klimaattechniek. De organisaties willen gezamenlijk komen tot een mbo-opleidingsaanbod dat meebeweegt met de veranderingen in de energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie.

De afspraken uit het convenant sluiten daarmee aan op het recente ontwerp-klimaatakkoord en tonen dat mbo en bedrijfsleven inspringen op de vraag van de markt naar meer gespecialiseerde vakkrachten.  

De ministers Van Engelshoven (OCW) en Ollongren (BZK) tekenden het convenant samen met vertegenwoordigers van organisaties uit de sector Onderwijs en Bouw & Techniek, waaronder ook Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra. Zij deden dit op een bijzondere locatie in Zoetermeer: de voormalige Tango-garage in de wijk Palenstein. Dit is een van de eerste wijken in Nederland die aardgasvrij wordt gemaakt.De gemeente Zoetermeer laat deze wijk ombouwen tot een innovatieve leeromgeving voor energietransitie voor onder meer de studenten van mbo Rijnland. 

 

Elke ondertekenaar van het mbo-convenant draagt op zijn eigen wijze bij aan de uitvoering. De sector Bouw en Techniek geeft aan hoe de beroepen veranderen en levert de informatie hierover aan de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). SBB brengt de relevante keuzedelen in kaart, zet zich in om met bedrijfsleven en onderwijs de diploma-eisen in de kwalificatiedossiers actueel te houden en zorgt met scholen en bedrijven voor passende leerbanen en stages.