MKB-Toets in wetgevingstraject alle departementen

AFNL en NOA zijn verheugd dat de Tweede Kamer kamerbreed de motie van VVD-kamerlid Martine Wörsdörfer c.s. over de implementatie van de MKB-Toets heeft aangenomen.

Hierdoor wordt direct bij evaluatie van de pilots met de MKB-Toets in april 2019 duidelijk hoe de MKB-Toets zodanig in pré-wetgevingstrajecten wordt geïmplementeerd dat álle departementen volgens het ‘pas toe of leg uit’- principe gaan werken met de MKB-Toets. 

De door AFNL en NOA lang bepleite MKB-Toets, die is verankerd in het Regeerakkoord, moet ervoor zorgen dat in een voorfase van wetgeving wordt getoetst of betreffende wetgeving in de praktijk van het mkb uitwerkt zoals was bedoeld en geen hoog overvliegende wet wordt met averechtse effecten voor het midden- en kleinbedrijf.


Vereenvoudigen en verlichten

Stichting AFNL-NOA is eveneens blij dat ook een aantal andere –bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat – ingediende moties, is aangenomen. Het gaat dan om een motie die onderzoek en voorstellen beoogt om administratieve voorschriften voor het in dienst hebben van personeel in kaart te brengen en deze substantieel te vereenvoudigen en te verlichten. Maar ook om een motie voor collectieve bescherming van ondernemers tot tien werknemers die huiverig zijn hun recht te halen vanwege dure en langdurige procedures tegen grotere partijen en de angst voor verlies van een belangrijke opdrachtgever. 

Ook is een motie aangenomen die het aantrekkelijker maakt te innoveren door verhoging van het WBSO-tarief in de tweede schijf. AFNL en NOA zijn blij dat de Tweede Kamer hiermee daadwerkelijk een aantal stappen zet om het voor mkb-aannemers in bouw, afbouw en infra wat gemakkelijker maken te ondernemen.