Ruim 3.500 mkb-bouwers tekenen petitie loondoorbetaling

‘Wij vragen uw steun en inzet om nu daadwerkelijk iets te doen aan het verkorten van de loondoorbetalingsplicht van mkb-ondernemers voor tenminste het tweede ziektejaar en het wegnemen van de grote financiële risico’s voor mkb-ondernemers hiervan. Daartoe bieden wij u hierbij een petitie aan namens 3.200 mkb-aannemers in bouw, afbouw en infra, aangesloten bij Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) en de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA), samenwerkend in Stichting AFNL-NOA. Daarnaast is de petitie ondertekend door zo’n 300 mkb-bedrijven in de bouw, afbouw en aanverwante sectoren die deze petitie steunen.’

Met deze woorden begint de Stichting AFNL-NOA de petitie die 6 november is aangeboden aan de leden van de vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Namens de stichting waren voorzitter Sharon Gesthuizen en ondernemers Arno Snellen en Dick Singerling naar Den Haag getrokken om de petitie te overhandigen.

In de petitie vragen AFNL en NOA nogmaals om maatregelen die de loondoorbetalingsplicht te versoepelen. ‘Wij pleiten er – helaas al ruim tien jaar – voor de loondoorbetalingsplicht drastisch te verkorten. We hebben hiertoe ook voorstellen gedaan richting het departement SZW, werkgevers- en werknemersorganisaties en de politiek, compleet met een financieringsvoorstel. Gedurende de afgelopen jaren zijn er daarnaast diverse voorstellen en varianten op tafel gekomen vanuit ministeries en kamerfracties’, zo stelt Gesthuizen bij de aanbieding.

‘Er liggen dringende moties van verschillende fracties uit die jaren om op korte termijn de risico’s, voor mkb-ondernemers weg te nemen en het aannemen van vaste medewerkers voor mkb-ondernemers weer aantrekkelijk te maken. Ook in het Regeerakkoord van 2017 staat dat het Kabinet de loondoorbetalingsplicht in het tweede ziektejaar wil verkorten en de re-integratieplicht wil vereenvoudigen voor het mkb.’


‘Echt een klap geven’

Echter, inmiddels zijn we jaren verder en onze centrale werkgevers- en werknemersorganisaties zijn helaas nog niet met voldragen voorstellen gekomen. AFNL en NOA vinden dit onwenselijk. ‘Wij vragen u als Tweede Kamercommissie op korte termijn echt een klap te geven op dit dossier en de grote financiële risico’s voor mkb-ondernemers weg te nemen. Zodanig dat zij weer durven investeren in vaste medewerkers, die de komende jaren hard nodig zijn om de enorme bouwopgaves die op ons afkomen te kunnen verwezenlijken.’

Na overhandiging van de petitie hadden de drie aanbieders korte gesprekken met de diverse kamerleden gevoerd. Deze krijgen een vervolg tijdens uitgebreidere vervolggesprekken met de diverse Kamerfracties