BouwBeurs BouwBeurs

Nu in BouwBelang

GAan in de bouw van start  

En verder:
+ Circulair bouwen en mkb-bouw 
+ "Bouw raakt hele samenleving"'
+ Brandveilige gevel: feit of fictie  

‘Eerst economisch onderzoek’

De besluitvorming over het afschaffen van de zomer- of wintertijd moet worden uitgesteld totdat onderzoek is gedaan naar de economische effecten hiervan. Met name in de bouwsector zou permanente zomertijd wel eens tot productiviteitsverlies kunnen leiden.

Stichting AFNL-NOA, waarin Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra en de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven samen zo’n 3.200 bedrijven vertegenwoordigen in de bouw, afbouw en infrasector, vinden de vrije keuze van het afschaffen van zomer- of wintertijd zonder naar de economische effecten te hebben gekeken, geen goede zaak. Het Kabinet hecht aan afstemming hierover met de omringende landen, op zich niet onbelangrijk, maar AFNL-NOA zouden graag zien wat de economische effecten zijn.

Vrije keuze
De Europese Commissie laat de regeringen van de lidstaten de vrije keuze om permanent te kiezen voor zomertijd of wintertijd. In de bouw, infra en afbouw zitten veel productieve uren in de vroege ochtend en een definitieve keuze voor de vaste zomertijd zou wel eens een enorm productiviteitsverlies kunnen betekenen voor de bedrijven die buiten werken. En productiviteitsverlies kan de bouwsector zich – mede gezien de enorme opgaves op het gebied van woningbouw en infrastructuur – niet veroorloven.
AFNL-NOA is er dan ook groot voorstander van de klokken eerst nog een jaar ‘gewoon’ te verzetten en intussen gedegen economisch onderzoek doen naar de effecten. En in die periode kan ook afstemming met de omringende landen plaatsvinden.