Bestelauto Expo 2018 Bestelauto Expo 2018

Nu in BouwBelang

Kajsa Ollongren: 'Ambacht mag niet verloren gaan' 

En verder:
+ 10 jaar mkb-kracht van de AFNL
+ Debat kleinschalige vakopleiding
+ Toekomstbestendig door samenwerking 

Duurzaam geen issue voor corporaties

Betaalbaarheid van wonen is voor 67 procent van de woningcorporaties belangrijker dan duurzaamheid. Ook de beschikbaarheid van voldoende woningen wordt belangrijker geacht dan de duurzaamheidsambities. Bij slechts 14 procent van de corporaties is duurzaamheid het belangrijkste thema binnen het totale beleid, zo blijkt uit onderzoek van CorporatieNL onder 762 bestuurders, managers en medewerkers van woningcorporaties, adviesorganisaties en leveranciers.

De voorwaarden voor de realisatie van duurzame ambities zijn overigens wel degelijk aanwezig. Dat blijkt onder meer uit het feit dat 83 procent van de ondervraagden zegt dat de kennis in haar corporatie over duurzaamheid voldoende is. Ook vinden de corporaties dat zij de belangrijkste externe partijen voldoende tot zeer intensief bij hun duurzaamheidsbeleid betrekken.
Daaronder vallen de gemeente (79 procent), bewoners (70 procent) en netbeheerders (71 procent). Daarnaast is het overschot aan liquiditeit een bekend ‘probleem’ in de corporatiesector. Daarvoor moet een doelmatige bestemming gevonden worden. Die bestemming zit vooralsnog meer in het betaalbaar en beschikbaar maken van wonen dan in het verduurzamen van de woningvoorraad.