Nu in BouwBelang

Jakub Keller: 'Elke dag anders' 

En verder:
+ Op weg naar circulair bouwen
+ 'Versterking restauratiesector moet' 
+ 'Jezelf steeds verbeteren' 

VMS wil depots delen

De Vereniging Modern Straatwerk (VMS) is in het kader van duurzaam werken en het verminderen van de CO2-uitstoot een initiatief gestart om bedrijven, aannemers en gemeentes de mogelijkheid te bieden elkaars depots te delen. Deelnemende organisaties kunnen aangeven hoeveel ruimte op welke locatie tegen welk tarief beschikbaar is.

De VMS wil zo een database opbouwen, waarvan vragende partijen gebruik kunnen maken. Als iemand gebruik wil maken van een depot, neemt diegene rechtstreeks contact op met de aanbieder. De VMS speelt hier verder geen rol in. Het beschikbaar stellen van een depot op dit platform geldt als initiatief voor de CO2 Prestatieladder.
Op de website www.modernstraatwerk.nl is meer informatie te vinden en kunnen geïnteresseerden – zowel vraag als aanbod – zich melden.