Nu in BouwBelang

Jakub Keller: 'Elke dag anders' 

En verder:
+ Op weg naar circulair bouwen
+ 'Versterking restauratiesector moet' 
+ 'Jezelf steeds verbeteren' 

Positief gestemd, betalingen moeten beter, personeel schaars

De algemene ledenvergadering van de AFNL op 11 december was de laatste waarop Henk Klein Poelhuis officieel nog voorzitter was. De volgende - in april of mei - krijgen de ondernemers uit de achterban de gelegenheid officieel afscheid nemen van Henk, die vanaf de oprichting van de AFNL in 2008 de voorzittershamer mocht hanteren.

 Behalve voor de gebruikelijke agendapunten was er tijd ingeruimd voor een toelichting door Manfred Kindt, marktmanager bij Pantheia, op de ‘Monitor MKB Bouw en Infra’, die het onderzoeksbureau in opdracht van AFNL uitvoerde. Daaruit blijkt dat mkb-aannemers de klim uit het diepe dal het afgelopen jaar hebben voortgezet. De werkvoorraden worden beter, de prijsdruk lijkt voor het eerst iets verminderd maar is nog hoog, de omzetverwachtingen zijn op de GWW-sector na positief, en het optimisme over het bedrijfsresultaat groeit.

De instroom van nieuwe vaste medewerkers lijkt zich te stabiliseren en ligt op vergelijkbaar niveau met de uitstroom. De bedrijfsomvang fluctueert minder, waaruit kan worden geconcludeerd dat mkb-aannemerijen zich in stabieler vaarwater bevinden.

Ondernemers ervaren nog wel risico’s bij het aannemen van medewerkers door een aantal belemmerende arbeidsmarktwetten. Daarnaast verwachten zij een gebrek aan vakmensen. En helaas blijkt dat er ondanks de nieuwe Wet Betalingsgedrag nog steeds opdrachtgevers zijn die het mkb als kredietleverancier gebruiken.

 

Regeerakkoord uitvoeren

Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra stelt op basis van de ‘Monitor MKB Bouw en Infra’, die eind 2017 door Panteia/EIM onder mkb-ondernemers in bouw en infra is uitgezet en vandaag door AFNL wordt gepubliceerd, te hopen dat bewindslieden en politici nu snel uitvoering geven aan een aantal punten uit het Regeerakkoord. Belemmerende arbeidsmarktwetten als 2 jaar loon doorbetalen bij ziekte en hoge transitievergoedingen bij ontslag moeten van tafel. Als mkb-ondernemers daarvan worden verlost, kunnen zij doorgroeien en kan het mkb weer de banenmotor worden die het ooit was. Daarnaast vindt de AFNL dat de MKB–Toets nu op korte termijn moet worden ingevoerd, zodat in de toekomst het mkb wordt behoed voor verkeerd uitwerkende of hoog overvliegende wetgeving.

 

Opvallend is volgens AFNL dat medewerkers die uitstromen (5 procent) dit uit eigen wil doen. Dit duidt volgens de organisatie op een aantrekkende economie en aantrekkende bedrijvigheid met doorstroming van medewerkers. Ruim 10 procent van de bedrijven heeft eind 2017 vacatures open staan, een verdubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor. Daarnaast geven ondernemers, gevraagd naar de grootste problemen op dit moment, aan het vinden van goed opgeleide mensen met vakkennis. Hetgeen ook leidt tot leverings- en capaciteitsproblemen en werken onder tijdsdruk. In de sector B&U wordt vooral toenemende concurrentie bij eenmanszaken ervaren.

 

Wie belangstelling heeft voor het complete rapport, kan contact opnemen met het secretariaat van de AFNL.