Nu in BouwBelang

Doen is leren 

En verder:
+ Afscheid Henk Klein Poelhuis
+ Kamerleden: ruim baan mkb
+ Kleinschalig wonen in Tiny house 

Klein Poelhuis waarschuwt Tweede Kamer

“Cruciaal in de sector zijn de enorme schommelingen in de bouwopgave. Hierdoor moet telkens enorm worden opgeschaald of weer volledig worden ingekrompen qua bouwcapaciteit.” AFNL-voorzitter Klein Poelhuis pleitte er bij de leden van de Vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken voor dit soort schommelingen ook vanuit overheidswege te voorkomen.

De bouwsector staat de komende jaren voor grote maatschappelijke uitdagingen. Het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad, de vervangings- en uitbreidingsopgave hiervan en de transformatie van kantoren, winkels en maatschappelijk vastgoed. Nieuwe technologie met smart roads, smart cities en smart buildings stellen daarbij nieuwe eisen aan de sector, maar bieden ook nieuwe kansen, zo betoogde Klein Poelhuis.
“Om de maatschappelijke uitdagingen vorm te geven, dienen overheid, grote opdrachtgevers, bouwbedrijven, wetenschap en kennisorganisaties samen integraal aan de slag te gaan met verandering naar een innovatieve en klantgerichte sector. Hierbij staat innovatie, instroom en het opleiden van mensen centraal.”

Certificeerbaar opleiden
Deze veranderingen zullen dan ook resulteren in een veranderende vraag naar personeel in de bouwsector. Dat betekent volgens AFNL dat onder andere opleidingen sneller mee moeten met de ontwikkelingen in de sector. “Opleidingsinstituten hebben moeite om die ontwikkeling in de bouwsector te volgen veroorzaakt door een vorm van systeemtraagheid. Aannemersfederatie Nederland heeft dit probleem eerder erkent en zet daarom in op certificeerbaar kort cyclisch opleiden.”
Andere speerpunten waar Klein Poelhuis aandacht voor vroeg waren het ‘bewaken van het vakmanschap’, het imago (“Van een negatief imago ‘Old Tech’ naar een ‘New Tech’-cultuur met een positief imago waar jongeren met passie voor hun vak en waardering werken.”) en meer ruimte voor integrale samenwerking in de breedte van de keten met wetenschap en kennisorganisaties. 

Steun in de rug
Om op bovenstaande zaken in te kunnen spelen verwacht AFNL ook passende overheidsmaatregelen als steuntje in de rug voor mkb-bedrijven, zo liet Klein Poelhuis weten. “Die steun is nodig om bijvoorbeeld collectief te kunnen innoveren met behulp van branchegewijze Innovatieprestatiecontracten of een stok achter de deur nodig om opdrachtgevers aan hun verplichtingen te laten voldoen, zoals met Wet Betalingsgedrag of een echt level playingfield wordt gecreëerd via de Aanbestedingswet. Als daar niet wordt ingegrepen zijn er straks voor het mkb geen opdrachten meer.
Last but not least, maar dat ligt op de tafel bij andere Kamerleden, moeten natuurlijk nog de arbeidsmarktbeperkende maatregelen van tafel in de loondoorbetaling bij ziekte en het ontslagrecht. Klein Poelhuis: “En gaan wij ervan uit dat de MKB Toets op wet- en regelgeving zowel in de toekomst als met terugwerkende kracht wetgeving die in de mkb-praktijk belemmerend werkt van tafel haalt.”