Nu in BouwBelang

Doen is leren 

En verder:
+ Afscheid Henk Klein Poelhuis
+ Kamerleden: ruim baan mkb
+ Kleinschalig wonen in Tiny house 

Excursie naar de sluizen van IJmuiden

Jong MKB INFRA is een actieve club. Met name de befaamde halfjaarlijkse excursies worden altijd goed bezocht. In oktober kwam een gezelschap van bijna veertig leden bijeen in de haven van IJmuiden.

 Het sluizencomplex in de haven van IJmuiden vormt de verbinding tussen de Noordzee en het Noordzeekanaal. Aangezien de schepen steeds groter worden, moet de zogeheten Noordersluis (bouwjaar 1929) wijken voor een nieuwe. Hierdoor moet het gehele sluizencomplex opnieuw ingericht worden.
Projectleider GWW van het consortium OpenIJ, Wessel Mak, vertelde uitvoerig over dit iconische waterbouwproject. Daarna besprak BouwBelang-columnist Joost Haest – zoals hij dat wel vaker doet tijdens excursies – enkele prangende aanbestedingszaken. Vervolgens ging het gezelschap aan boord van een schip om het project vanaf het water te bekijken.