Nu in BouwBelang

Doen is leren 

En verder:
+ Afscheid Henk Klein Poelhuis
+ Kamerleden: ruim baan mkb
+ Kleinschalig wonen in Tiny house 

Gebouwschil Nederland bijna klaar voor start

De bedrijven en processen binnen de bouw moeten radicaal op de schop om antwoord te kunnen geven op de vragen die de veranderende bouw stelt. Door de grote opgave die er ligt qua volume, kwaliteit en duurzaamheid verandert het proces en daarmee ook de rol van de brancheorganisaties. AVM, VNV en HHD fuseren in Gebouwschil Nederland om die nieuwe rol op te pakken.

Deze drie hebben immers dezelfde problemen én kansen. Een veranderende markt en maatschappij, veranderende wet- en regelgeving (zoals de wet private kwaliteitsborging), het werken op de bouwplaats, werken op hoogte, weersafhankelijkheid, kwartsstofproblematiek, soortgelijke klanten en weinig personeel op kantoor.
Om de belangen van de branches op een toekomstbestendige manier te behartigen, wordt nu de samenwerking gezocht. Gebouwschil Nederland moet één sterke organisatie worden met meer impact, die efficiënter en slagvaardiger kan opereren.
Het adagium van de georganiseerde bedrijven in de branchevereniging is niet voor niets: ‘invloed hebben op de branche, en de ontwikkelingen daarin en zorgen dat we het zelf bedenken, voordat iemand anders het voor ons bedenkt!’

Kennisuitwisseling
Een belangrijk thema voor de leden is het stimuleren van kennisuitwisseling en de samenwerking tussen de verschillende gespecialiseerde aannemers. De nieuwe organisatie geeft ons meer synergie en een groter begrip en respect voor elkaars werk. Overigens is het al zo dat sommige ondernemers de ontwikkelingen niet afwachten en zelf de gebouwschil aanpakken met een cluster van gespecialiseerde bedrijven.